Select Page

La primera Vitrina del trimestre de 2017 de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està dedicada a l’evolució històrica del passeig del Firal d’Olot –des de 1914, oficialment passeig de Miquel Blay–, amb motiu de la reforma que s’hi efectuarà al llarg d’aquest any i el següent. Aquest espai públic en ple centre urbà va néixer en el segle XVI com a terreny que havia d’acollir les fires anuals de bestiar i no va ser fins a mitjan segle XIX que es va convertir en el passeig arbrat que ha arribat fins a l’actualitat.

Un acord del Ple de l’Ajuntament de 18 de juliol de 1842 va iniciar la conversió de l’esplanada coneguda com a camp Firal en un passeig interior de la població perquè servís de “desahogo y recreo a su numeroso vecindario”. Per tirar-ho endavant, el consistori va encarregar la regularització del terreny a Josep Massanès Mestres (Barcelona, 1777-1857), coronel i arquitecte de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. Massanès va dibuixar l’estructura bàsica de passeig flanquejat per arbres a l’estil de la Rambla barcelonina i els bulevards francesos. A partir d’aquell moment, l’esplanada es va convertir en un dels principals focus de la sociabilitat local, a la vegada que acollia el mercat setmanal i les fires anuals.

Ampliat i transformat en diverses ocacions al llarg dels segles, ara, després del procés participatiu “Firal viu” endegat per l’Ajuntament d’Olot per tal de recollir les necessitats i les expectatives del ciutadans, l’espai s’adequarà als nous temps.

La mostra es podrà visitar del 25 de gener al 31 de març a la sala de consulta de l’Arxiu en l’horari habitual d’obertura.