Select Page

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat en el ple d’aquest dijous el pressupost per a l’any 2016, que ascendeix a 14.935.067,05 euros. Aquesta xifra suposa un augment de 465.878,10 euros en relació el 2015, i segueix en la línia de contenció pressupostària dels últims anys, marcats per les restriccions en el finançament dels consells comarcals.

El Consell Comarcal de la Garrotxa comptarà per al proper exercici 2016 amb un pressupost de 14.935.067,05 euros, una quantitat que incrementa lleugerament el pressupost de l’any 2015 i que denota una estabilització de la situació econòmica del Consell Comarcal a nivell pressupostari. En els últims quatres anys, la disminució del finançament als consells comarcals havia provocat greus dificultats i, per aquesta raó, els esforços financers de l’ens supramunicipal anaven dirigits a ajustar el màxim les despeses i a reduir algunes de les partides del pressupost, sempre garantint la qualitat dels serveis als ciutadans.

En aquest context, aquest 2016 s’encara amb prudència i amb tota l’atenció posada en l’evolució de la situació econòmica del país al llarg dels propers mesos. En aquest nou pressupost, cal destacar el finançament conjunt entre ajuntaments i Consell Comarcal de serveis com: el Programa de Qualificació Professional Inicial – Pla de Transició al Treball, el servei d’arxiu i gestió documental de la Garrotxa, el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), els Recursos Educatius i Cantània , aquests tres últims gestionats per l’Institut Municipal d’Educació. En el Consell d’Alcaldes del passat mes d’octubre, ja es va aprovar el compromís dels ajuntaments per fer-ho possible, així doncs, aquest acord es veu reflectit en el pressupost 2016. Joan Espona, president del Consell Comarcal, va reconèixer l’esforç que realitzen els municipis, posant-se al costat del Consell Comarcal en el manteniment de serveis de gran valor per a la ciutadania.

En la partida destinada a Personal, en aquest pressupost 2016 destaca la previsió del retorn de la paga extraordinària pendent i retinguda l’any 2012 pel govern de Madrid, així com increment salarial del 1% per a tots els treballadors.

Un any més, Medi Ambient continua com l’àrea del Consell amb un pressupost més elevat, en concret 7.887.750,51 euros. Es redueix en 734.272,04 euros respecte el 2015, bàsicament perquè les principals inversions previstes a l’abocador de Beuda s’han executat al llarg del 2015. En aquest capítol també s’inclou el cost de la recollida de deixalles i posterior tractament dels residus, la gestió de l’aigua i el servei de recollida i custòdia d’animals de companyia.

Els pressupostos del Consell Comarcal de la Garrotxa, com ja va succeir l’any passat, venen marcats per la incertesa d’algunes aportacions de la Generalitat de Catalunya. Per exemple, no s’ha inclòs la línia de manteniment del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), o les inversions en camins a l’espera de saber si aquests recursos finalment seran traspassats.

Però per una altra banda, el Consell ha pogut tancar positivament aquest pressupost de l’any 2016 gràcies a la consolidació de dues partides com són el Conveni de Cooperació amb la Diputació de Girona, que per aquest 2016 incrementa la seva aportació; i el Fons de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, on hi ha la previsió de poder consolidar els imports dels anys anteriors. Cal recordar que els anys 2012 i 2013 aquest Fons va anar disminuït de manera significativa. Aquests dos ingressos permeten equilibrar les finances del Consell i compensar altres partides que, també aquests darrers anys, han disminuït.

En relació a la resta d’Àrees, Joventut i Educació seguides d’Acció Social són els àmbits on el Consell Comarcal destina les partides més elevades. 3.295.156,98 euros seran els que es destinaran, principalment, al transport i ajuts escolars de la comarca. Acció Social, amb 1.143.161,11 euros incrementa en 248.458,35 euros el finançament destinat a cobrir necessitats socials, respecte a 2015. Aquests són alguns dels canvis més significatius d’aquest pressupost 2016 que ha estat aprovat amb el vot a favor de l’equip de govern format per CDC i UDC i l’abstenció dels grups PSC-PM, ERC-AM i CUP-PA.

En l’àmbit de la promoció econòmica, cal destacar que el pressupost reflecteix l’aposta per la consolidació de l’Agència de Promoció Econòmica de la Garrotxa, i per incrementar els projectes turístics, amb la incorporació d’un nou Agent de Desenvolupament Turístic (AODL) i l’impuls a les accions vinculades al nou Pla de Foment Turístic atorgat per la Generalitat al Consell Comarcal de la Garrotxa el passat mes d’octubre. Així, el nou pla de Foment Turístic es materialitza amb l’aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre els ajuntaments i el Consell per a la gestió i execució del projecte “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat. Fase II”.

En el ple d’aquest dijous també s’han aprovat els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els municipis participants en el projecte Treball i Formació, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a aquest projecte, un total de setze persones en situació d’atur han estat contractades durant sis mesos per desenvolupar tasques d’interès social a la comarca. Unes contractacions que tenen com objectiu facilitar la incorporació dels treballadors i treballadores al mercat laboral i la millora de la seva formació i habilitats.

D’altra banda, en el decurs del Ple d’ahir també es van aprovar els convenis de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa per a la millora dels serveis de transports de viatgers de la Garrotxa per a l’any 2016. Aquest conveni permetrà que el Consell destini més recursos al transport a demanda. Per últim, en relació a la xarxa de camins, cal destacar que gràcies al conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal de la Garrotxa, es podran destinar 105.255,10 euros a la millora de camins a quatre municipis de la comarca: Sant Ferriol, Les Preses, les Planes d’Hostoles i Montagut i Oix.

Gràfic pressupost 2016