Select Page

Durant el mes de novembre, La Vitrina del Mes que organitza l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa estarà dedicada a la Galeria d’Olotins Il·lustres, establerta al saló de sessions de l’Ajuntament d’Olot, amb motiu del centenari de la seva creació.
Efectivament, el 18 de juny de 1915, la sessió plenària del consistori, presidida per l’alcalde Eveli Barnadas, va aprovar el reglament que havia de regular la inclusió del retrat de personatges notoris de la societat local. El criteri adoptat primava el reconeixement del mèrit “demostrado por obras o instituciones debidos a un talento o caridad que sean de interés y dominio público” en els camps de la ciència, la literatura, les arts o la beneficència.
La galeria es va inaugurar el 5 de desembre d’aquell any. Els primers quadres d’homenatjats que van ingressar a la galeria olotina van ser els del jurista Joan Pere Fontanella (1575-1649) i el filantrop Camil Mulleras Garrós (1844-1909), pintats per Francesc Vayreda, i del literat Pau Estorch i Xiqués (1805-1870), obra de Rogeli López. Actualment, comprèn divuit olotins il·lustres (a més dels citats, Josep Berga i Boix, Miquel Blay, Jaume Bofill, Francesc Xavier Bolòs, Josep Clarà, Joaquim Danés, Lliberada Ferrarons, Manuel Malagrida, Joaquim Masmitjà, Francesc Monsalvatje, Esteve Paluzie, Antoni Soler, Joan Teixidor –l’última incorporació, el 2013–, Joaquim Vayreda i Marià Vayreda. L’artista Bartomeu Mas Collellmir (les Preses, 1900-Olot, 1980) és autor de vuit dels retrats de la galeria.
La mostra es pot visitar de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de dos quarts de 4 a les 6.

Marian Vayreda