En relació a les informacions aparegudes aquests últims dies en els mitjans de comunicació referents al finançament dels serveis socials a la Garrotxa, des del Consell Comarcal lamentem profundament les acusacions efectuades pels representants de la CUP de la Garrotxa. Utilitzar paraules com: “il·legalitat”, “immoralitat” o “precarietat dels serveis socials” de manera arbitrària és, com a mínim, una pràctica política irresponsable, i que en cap cas s’ajusta a la realitat.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, vol remarcar que el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa sempre ha prestat els serveis socials que d’acord amb el marc legal vigent correspon assumir als ajuntaments. En aquest sentit, ha afegit que cal rebutjar plenament una acusació d’aquesta gravetat que s’entén com un atac a les decisions legítimament adoptades pels alcaldes. Les declaracions realitzades per la CUP només poden ser fruït d’una falta de coneixement, o bé per interpretacions esbiaixades o malintencionades.

La Garrotxa és una comarca referent a Catalunya en l’àmbit de la prestació de serveis socials. El Consell Comarcal no pot acceptar que interessos partidistes desprestigiïn la bona feina que, des de fa molts anys, s’està portant a terme des del Consorci d’Acció Social per part d’un gran equip de professionals. Una feina que ha comptat amb el suport de les administracions locals, governades per diferents equips de govern i de diferents partits polítics, que han fet una aposta clara perquè els ciutadans de la Garrotxa disposin d’uns excel·lents serveis socials.

En el darrer Consell d’Alcaldes es va posar a disposició d’aquests l’actual finançament dels serveis socials a la Garrotxa. Cal dir que el pressupost del Consorci d’Acció Social és complex, amb una dotació anual d’uns 8 milions d’euros, dels quals aproximadament el 15% prové d’aportacions municipals i, la resta, provenen de la Generalitat de Catalunya, d’altres administracions i, també, de la capacitat de generar recursos propis.

En el Consell d’Alcaldes es va presentar una proposta econòmica, tenint en compte que ens trobem a l’inici del nou mandat, per poder atendre i garantir en els propers anys el sistema de serveis socials de la Garrotxa i, en aquest marc, es va proposar als ajuntaments que, de manera gradual, incrementessin la seva participació econòmica al Consorci d’Acció Social. Durant la sessió cap alcalde va posar en dubte que calia garantir la prestació dels serveis socials i que, per tant, caldria incrementar l’aportació dels ajuntaments en funció de les necessitats pressupostàries que tingui el Consorci d’Acció Social en el futur. El president del Consell Comarcal s’ha mostrat, en aquest sentit, molt agraït per poder comptar amb el suport dels alcaldes de la comarca per tirar endavant uns serveis tan necessaris per a les persones.

Tota la informació sobre els serveis que presta el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa a: http://www.casg.cat/tema/serveis/

Consorci logo apaisat C