Select Page

Consulta del Mes: les condicions contractualsAquest mes d’abril juntament amb la factura de Movistar, he rebut un escrit on m’informen que, a partir del 5 de maig, m’oferiran millors serveis, però amb un increment de la factura de 5 euros cada mes. La veritat és que no necessito aquests serveis ni tampoc els he demanat. A l’escrit se’m comunicava que, en cas de no estar d’acord amb les noves condicions del contracte, podia rescindir-lo sense cap cost si els hi comunico abans del 5 de maig. És legal aquesta pràctica?

La normativa indica que els contractes només es poden modificar pels motius vàlids expressament previstos en el text signat. En cas contrari, l’usuari té dret a resoldre’l anticipadament sense cap penalització. Els operadors han de notificar a l’usuari les modificacions, avisant amb una antelació mínima d’un mes i informant expressament a la notificació del dret a resoldre anticipadament el contracte sense cap penalització.

Si aquests requisits no es compleixen, aconsellem trucar al 1004 per tenir constància que no accepteu el canvi de tarifa i que sol·liciteu la cancel·lació de la permanència. Cal que us facilitin un número de reclamació i si la resposta no és satisfactòria podeu presentar reclamació a un organisme de Consum.

Per a més informació: Oficina de Consum de la Garrotxa: Av. Onze de Setembre, 22 d’Olot o bé al 972 276044.