Select Page

SONY DSCL’Ajuntament de Montagut i Oix ha cedit a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa part del fons documental del municipi. El passat mes de novembre, l’Ajuntament, el Consell Comarcal i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya varen signar el contracte que regula aquesta cessió en règim de comodat. Aquesta modalitat contractual suposa que l’Ajuntament cedeix gratuïtament la documentació a l’Arxiu i en manté la titularitat mentre que l’Arxiu en pot fer sempre ús aplicant la normativa vigent.

L’Ajuntament de Montagut i Oix i l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa varen començar a finals de l’any 2012 les gestions per fer possible aquesta cessió, ja que el municipi no disposava d’un espai adequat que permetés custodiar els seus fons documentals amb les condicions idònies de conservació i accessibilitat per als investigadors i els ciutadans en general. Atesa aquesta situació i després d’aprovar-se al ple de l’Ajuntament, entre els mesos d’abril i maig de 2013 es va procedir al trasllat d’una part d’aquest fons documental a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX). A la presentació que ha tingut lloc aquest dijous 9 d’abril al Consell Comarcal, l’Alcaldessa de Montagut i Oix, Mònica Boix, ha explicat que “quan al 2012 se’ns va plantejar la possibilitat de traslladar el nostre fons documental a l’Arxiu Comarcal vàrem veure que era una bona oportunitat. Fins al moment el teníem al segon pis de l’Ajuntament, fet que suposava problemes d’inaccessibilitat i poc control de les persones que el volien visitar, a més d’un risc de manteniment inadequat”. La cessió es va realitzar en base a l’article 30 de la Llei d’arxius i documents, que determina que els arxius comarcals poden rebre la documentació històrica i la documentació en fase semiactiva dels municipis de fins a 10.000 habitants del seu àmbit territorial, amb l’acord previ de l’ajuntament, i l’article 33 de la Llei d’arxius i documents, que determina que la gestió dels arxius comarcals correspon als consells comarcals.

L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa disposa de les condicions adequades per a la conservació de la documentació i permet fer accessibles aquests fons als investigadors i als ciutadans en general. Així mateix, la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (XAC) disposa de l’aplicació Arxius en línia, un cercador que permet la consulta en línia dels fons documentals dels arxius de la Xarxa. Aquest ingent instrument de descripció incorpora també la possibilitat de visualitzar els documents digitalitzats. Entre tota la documentació que l’Ajuntament de Montagut i Oix ha cedit a l’Arxiu Comarcal destaquen els llibres d’actes del Ple de Montagut i Oix (1886-1990) i els d’Oix (1876-1972). Pel que fa a la documentació judicial, la informació relacionada amb els judicis de faltes (1852-1958) i actes de conciliació (1847-1955) del Jutjat de Pau d’Oix i la documentació del Registre Civil de Montagut i Oix, matrimonis (1913-1990), naixements (1910-1991) i defuncions (1925-1980).

Amb la documentació de la Cambra Agrària podem conèixer les condicions de vida de l’àmbit rural gràcies als llibres d’actes, els pressupostos, els qüestionaris de superfície cultivada i la de les campanyes. Al fons de la Falange, hi localitzem la correspondència de l’entitat de 1939 a 1975 i les sol•licituds d’ingrés i fitxes de militants de 1940 a 1970. “Després del seu ingrés a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, el fons documental de Montagut i Oix ha estat sotmès a una revisió física per tal de comprovar el seu estat de conservació, la classificació i corresponent ordenació, la seva instal.lació en carpetes i capses d’arxiu normalitzades i l’elaboració d’instruments de descripció per tal que pugui ser fàcilment consultable” ha explicat el tècnic de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Xevi Calm.

En el marc del pla de digitalització 2014 de l’ACGAX, s’han digitalitzat els llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament de Montagut i Oix (4.145 pàgines, 31 llibres, 1886-1990) i de l’Ajuntament d’Oix (2.873 pàgines, 41 llibres, 1876-1972). Aquest pla de digitalització ha comportat, a més, la digitalització dels llibres d’actes dels fons municipals conservats a l’ACGAX. En total 58.696 pàgines, 252 llibres, de 1578 a 1996, corresponents als municipis d’Olot, Sant Jaume de Llierca, Oix, Montagut i Oix, i Batet de la Serra. En aquests moments, doncs, aquests fons són consultables tant a nivell presencial, al mateix Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a través de l’aplicació Arxius en línia de la pàgina web del Departament de Cultura de la Generalitat de CataluSONY DSCnya permet la consulta en línia dels fons documentals dels arxius de la XAC (que inclouen les guies dels fons, els inventaris i les actes digitalitzades).

Montagut i Oix es converteix, així, en el primer municipi de la comarca que cedeix la gestió del seu fons documental a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, que ja té en custòdia la documentació provinent d’Olot i de Batet de la Serra, com a fons fundacionals de la institució. “Amb la inauguració l’any 2012 de les noves instal.lacions de l’Arxiu Comarcal s’ha ofert als municipis poder-hi traslladar el seu fons documental” ha afirmat el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, que ha assegurat que “la voluntat és que més ajuntaments de la comarca s’hi puguin anar incorporant“. Els municipis que han aprovat la cessió dels seus fons a les dependències de l’ACGAX són Sant Jaume de Llierca, que ja ha ingressat la documentació i s’està tramitant el contracte de cessió, i les Preses, que ho va acordar en el ple del passat mes de febrer.