Select Page

Oficina ConsumAnna Aumatell ha guanyat el concurs organitzat per l’Oficina de Consum de la Garrotxa amb motiu del Dia Mundial del Consumidor i, per tant, disposarà de dues entrades per poder gaudir d’un dels espectacles que formen part de l’Agenda Cultural d’Olot d’aquest 2015. 154 persones han participat del concurs que proposava donar resposta a la pregunta següent: “Quan fem una reclamació contra un establiment o una empresa estan obligats a contestar-nos. Quants dies tenen per respondre’ns?. L’Oficina de Consum de la Garrotxa recorda que tots els establiments estan obligats a contestar-nos en un termini de 30 dies quan fem una reclamació” .