Select Page

Aquest dilluns 2 de febrer, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha dirigit un escrit al Ministeri de Foment per reclamar que s’atenguin les al.legacions presentades per l’Ajuntament d’Olot i la Vall de Bianya al projecte “Nou traçat de la carretera N-260: Olot-enllaç amb la carretera C-38”, que el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el passat 27 de desembre.

Després de les reunions que des de la Presidència del Consell Comarcal s’han mantingut amb els Alcaldes d’Olot i la Vall de Bianya, el Consell reclama al Ministeri que “segregui els tràmits i les actuacions que corresponen a la variant d’Olot -incloent el tram en continuïtat amb l’A26-, respecte de la resta de les carreteres dins l’àmbit d’aquest estudi informatiu. Tenint en compte els fluxos de vehicles que diàriament fan ús de l’actual xarxa de carreteres en servei al nostre territori, considerem que cal prioritzar l’execució del tram que actua com a variant d’Olot de manera segregada a la resta d’actuació”.

El president del Consell Comarcal, Joan Espona, -que en el ple celebrat el 22 de gener ja es va comprometre a treballar per a una alternativa de desdoblament de la N-260 respectuosa i consensuada amb el territori- ha volgut reiterar el seu suport als Ajuntament d’Olot i el de la Vall de Bianya que, de forma conjunta, han treballat tècnicament i políticament en el procés d’elaboració de leSONY DSCs al.legacions de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del “Nou traçat de la carretera N-260: Olot-enllaç amb la carretera C-38”. Per a Espona, “les al•legacions proposades pels dos municipis comparteixen una visió global de territori que significa que, més enllà dels límits municipals o de les titularitats de la xarxa viària, cal tenir en compte les necessitats reals de la nostra comarca i garantir que l’execució de les infraestructures planificades siguin respectuoses amb el territori. Segons ha afegit, “des del Consell Comarcal també veiem amb preocupació que el projecte pugui generar possibles impactes mediambientals en altres municipis propers a la carretera planificada”. Per aquest motiu, el Consell Comarcal ha demanat al Ministeri de Foment que atengui adequadament les al.legacions presentades pels ajuntaments de la comarca a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del “Nou traçat de la carretera N-260: Olot-enllaç amb la carretera C-38”.