Select Page

Què hem de tenir en compte si ens traslladem de domicili? L’Oficina de Consum de la Garrotxa ens explica com hem d’actuar davant d’un conflicte de consum. 

2015_1_Canvi.titular.subministrament“Una empresa elèctrica em reclama el pagament de factures de l’any 2013. Són d’un pis on no visc des del 2012, tot i que, segons he pogut comprovar, continuo com a titular d’aquest contracte de subministrament. Malgrat que he fet arribar a la companyia elèctrica un document on consta que fa tres anys vaig deixar l’habitatge, l’empresa insisteix que no es va tramitar el canvi de nom i que, per tant, continuo com a titular d’aquest servei. Què puc fer per resoldre aquesta situació?”

És molt important que, davant d’un canvi de domicili, modifiquem el nom de les persones que tenen contractat un subministrament o servei ja que és que és el titular del contracte el que respon davant de la companyia. A més, hem de saber que podem reclamar si no estem d’acord amb l’import que ens vol cobrar una empresa pel consum realitzat. Però si aquest consum l’ha efectuat una altra persona serà el titular del contracte el que l’haurà de reclamar a l’altre consumidor per via judicial.