Select Page

factura Bonet (2)La Vitrina del Mes que organitza l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està dedicada durant el novembre a la impremta Bonet, amb motiu del cent cinquantè aniversari del seu establiment a Olot.

El 30 de maig de 1864, l’impressor gironí Joan Bonet Ribujent (1838-1907) −després d’una breu experiència al capdavant del taller Joan Bonet i Companyia, al carrer de Bellmirall, a la ciutat de Girona− va establir una nova impremta a Olot. En aquella data, va comprar les premses i els tipus de la família d’impressors Dutrem per oferir els seus serveis en el número 3 del carrer Major olotí. De la impremta Bonet van sortir llibres, fullets, auques, goigs i revistes, especialment de caire religiós, que s’imprimien al carrer de la Verge del Portal i es venien a la llibreria-papereria del carrer Major. Periòdics com ara El Iris (1874-1875), El Deber (1897-1936) i La Tradició Catalana (1917-1936), i publicacions de referència com la major part dels vint-i-sis volums de Noticias históricas (1889-1919), de Francesc Monsalvatje, hi van ser estampats. L’any 1886, un fill del fundador de la casa olotina va obrir amb ajut patern una sucursal a Ripoll, encara activa sota el nom d’Impremta-Offset Bonet.

L’exposició mostra alguns dels llibres i publicacions periòdiques més representatius d’aquest establiment que va tancar les portes el maig de 2002.