Select Page

Cowocat1El grup Leader ADRI-NOC participa en el projecte de cooperació COWOCAT_RURAL, que sorgeix de la necessitat de promoure l’emprenedoria mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació –TIC. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar la creació d’espais de coworking a les zones rurals i fomentar els valors del coworking i del teletreball en els territoris dels 10 Grups d’Acció Local catalans que participen al projecte.

El coworking o treball col•col·laboració és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors, compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.

Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als i les professionals que tenen les TIC com a base de la seva ocupació, i que volen treballar en un espai col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta, els espais de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden a fixar-hi la població activa.

Els objectius del projecte es centren en:
• Identificar possibles professionals que puguin desenvolupar la tasca de dinamitzadors d’espais de coworking, i formar-los adequadament per exercitar aquesta funció
• Identificar potencials coworkers, persones que pel seu perfil professional siguin susceptibles de ser usuaris d’espais de coworking
• Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals
• Sensibilitzar els territoris en aquesta matèria, seguint iniciatives similars que ja s’han realitzat en altres països de la Unió Europea

COWOCAT_RURAL permetrà atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent. Un factor clau pel desenvolupament d’aquests territoris. Aquest dijous passat es va realitzar la primera de les formacions per a dinamitzadors d’espais de coworking de la Garrotxa i Alt Empordà.

Les persones interessades en aquest tipus de treball de col.laboració es poden posar en contacte amb ADRI-NOC a través del correu electrònic info@adrinoc.cat.