Select Page

CCG_ENTREGAMATERIALEl Consell Comarcal de la Garrotxa disposa fins a finals d’any d’un equip portàtil per mesurar el nivell de camp electromagnètic a diferents emplaçaments de la comarca (centres educatius, centres sanitaris, residències i centres geriàtrics, parcs públics, etc.) i també a domicilis particulars. L’equip ha estat cedit per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica, i ha estat lliurat a Francesc Canalias, director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA –, pel director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró.

Els serveis tècnics del SIGMA són els encarregats de portar a terme les mesures dels camps electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil en instal·lacions freqüentades per ciutadans. Durant l’any 2013 es van realitzar 199 mesures en 43 equipaments de la ciutat d’Olot i els resultats obtinguts en tots els casos foren favorables.  Aquest any els treballs s’efectuaran a la resta de municipis de la Garrotxa.

Tots els nivells mesurats amb aquest equip es podran consultar directament a la pàgina web de la Governança Radioelèctrica (governancaradioelectrica.gencat.cat), on també es recullen els nivells mesurats pels més de 300 equips de monitoratge fixos instal·lats a 184 municipis de Catalunya. El web també ofereix informació sobre els camps electromagnètics: què són, com funcionen els sistemes de radiocomunicació (en especial, la telefonia mòbil) quina és la normativa vigent i quins són els principals estudis internacionals que avaluen la possible relació entre exposició a camps electromagnètics i salut.CCG_ENTREGAMATERIAL2

El projecte de la Governança Radioelèctrica té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de millorar l’accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general, i a les seves activitats socioeconòmiques en particular, tot fomentant-ne un desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.