Select Page

Ple desembre 2013El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat en el ple d’aquest dijous el pressupost per al 2014, que puja a 15.121.384 euros. Amb els vots de l’equip de govern de CiU i les abstencions de PSC-PM i ERC-AM, el plenari ha donat llum verd als comptes de l’any que ve que, segons ha explicat el president Joan Espona, “és un pressupost realista amb els ingressos i les despeses, i que haurà de ser gestionat amb cautela al llarg de l’any, tenint en compte l’evolució econòmica del Consell”.

El Consell Comarcal gestiona els serveis que li són delegats pels ajuntaments i per la Generalitat de Catalunya. Per fer-se’n càrrec, el Consell rep les corresponents aportacions, principalment per part de la Generalitat que, en els últims anys, ha reduït en major o menor mesura, els convenis de gestió de serveis i l’aportació procedent del Fons de Cooperació.

Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal ha elaborat per al 2014 un pressupost de 15.121.384 euros, aproximadament un 19% més que el pressupost inicial de l’any 2013. Aquest increment pressupostari ve determinat, entre d’altres motius, per la previsió d’inversions al dipòsit controlat de residus, així com l’augment previst en la gestió de la recollida selectiva. No obstant això, s’ajusten al màxim les despeses i algunes d’aquestes queden condicionades a l’evolució dels ingressos del Consell al llarg de l’any que ve. Amb el 57% del pressupost, medi ambient és l’àrea amb la partida més important. En total s’hi destinen 8.581.044,75 euros. Aquesta àrea inclou, entre d’altres serveis, el cost de la recollida d’escombraries i el posterior tractament dels residus, la gestió de l’aigua de la comarca i el servei de recollida i custòdia d’animals de companyia. Un altre dels àmbits més importants del pressupost del Consell Comarcal per al 2014 (3.472.979,66 euros) correspon a l’Àrea de Joventut i Educació, que porta a terme, entre altres, la gestió del transport i del menjador escolar.

Donada l’excepcionalitat del moment, el Consell demanarà la col•laboració econòmica dels ajuntaments per fer front a part de les despeses vinculades a serveis d’ensenyament, esports i cultura.

Una altra de les mesures que aplicarà el Consell per al 2014 és la disminució en un 25% les aportacions als partits polítics. Igualment, es reduiran en aproximadament un 6% les indemnitzacions dels consellers comarcals (aquest percentatge s’afegeix a la reducció que ja es va acordar per aquest 2013 amb els imports de les assistències als òrgans de govern).

El Conseller d’Hisenda i Règim Interior, Josep Gelis, ha explicat que “el pressupost que avui presentem s’han basat en dues premisses: prudència i realisme en la previsió d’ingressos i despeses. I l’adequació dels mitjans a les necessitats reals dels serveis del Consell Comarcal”. Per tot això, ha afegit “el pressupost del Consell per al 2014 serà, més que mai, flexible i revisable al llarg de tot l’any”. Per a l’any 2014 la voluntat del Consell Comarcal és la de respectar i garantir l’actual estructura de personal. Es considera que en els darrers anys ja s’ha fet un esforç i un sacrifici important en aquest capítol.

Malgrat les dificultats que planteja el pressupost del 2014, el Consell fa per l’any que ve una aposta decidida per als temes de medi ambient i la promoció econòmica, particularment l’àmbit del turisme.

“És un pressupost realista amb els ingressos i les despeses, que haurà de ser gestionat amb cautela al llarg de l’any, tenint en compte l’evolució econòmica del Consell” ha destacat el president, Joan Espona.

En el ple d’aquesta nit, també s’ha aprovat l’adjudicació del contracte del servei públic de recollida de deixalles en proximitat i la del contracte de la concessió administrativa per a la prestació del servei públic d’explotació del dipòsit controlat de residus municipals de la Garrotxa, l’explotació de les deixalleria comarcal i locals i la recollida de materials voluminosos. Tots els punts han rebut la unanimitat dels consellers, que també han votat a favor de la proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Olot al Consell Comarcal per a la prestació dels serveis de direcció de l’Institut Municipal d’Educació d’Olot i de la moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat a mans dels municipis i els consells comarcals.

D’altra banda, en el ple d’aquest dijous han pres possessió del càrrec de conseller, la regidora de Sant Jaume de Llierca, Clara Bayona i Agustí Llop, de Riudaura, tots dos per ERC-AM.

SONY DSCSONY DSC