Select Page

ClausulessolMés d’una cinquantena de persones van assistir a la xerrada que el passat dimecres 30 d’octubre va organitzar l’Oficina de Consum de la Garrotxa sobre les clàusules sòl de les hipoteques. El coordinador de l’Associació ADICAE, Alex Dauden, va informar als assistents de diferents aspectes relacionats amb els préstecs hipotecaris. Durant la xerrada, que va tenir lloc a l’IMPC d’Olot, Dauden va fer referència de manera extensa a les clàusules sòl (clàusules incloses als contractes de préstec hipotecari que impedeixen que el tipus d’interès aplicable sigui inferior a un determinat valor/interès).

En concret, Dauden va fer especial esment a la sentència del Tribunal Suprem del 9 de maig, que declarava nul•les les clàusules sòl de les entitats BBVA, Cajamar i Novacaixa Galicia. Els aspectes que, segons el coordinador d’ADICAE, la sentència tenia en compte per declarar nul•les aquestes clàusules van ser les següents:

– La creació de l’aparença d’un contracte de préstec a interès variable en què les oscil•lacions a la baixa de l’índex de referència, repercutiran en una disminució del preu del diner.
– La falta d’informació suficient que es tracta d’un element definitori de l’objecte principal del contracte.
– La creació de l’aparença que el sòl té com a contraprestació imprescindible la fixació d’un sostre.
– La seva ubicació entre una gran quantitat de dades entre els quals queden emmascarades i que dilueixen l’atenció del consumidor.
– L’absència de simulacions d’escenaris diversos, relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d’interès en el moment de contractar, en fase precontractual.
– Inexistència d’advertiment previ clar i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres productes de la pròpia entitat.

Els titular d’hipoteques que tinguin clàusules sòl amb alguna d’aquestes circumstancies es van poder informar de com reclamar per via administrativa i/o per via judicial.

Per a més informació:
Oficina de Consum de la Garrotxa
Av. Onze de Setembre, 22 planta baixa
972 276044
consum@garrotxa.cat