Select Page

En resposta a les declaracions fetes per l’Alcalde de Sant Jaume de Llierca en relació al futur Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa (CGR), el Consell Comarcal vol manifestar el següent.

En primer lloc, que respecte a la connectivitat ecològica i la permeabilitat del terreny del futur CGR, la Generalitat -a través dels departaments d’Urbanisme i Medi Ambient- ha emès els informes favorables per a l’aprovació provisional que el Consell va fer aquest passat mes de juliol. Des del Consell es vol recordar que la Generalitat ja s’ha pronunciat en relació a aquests dos punts i es lamenta que es continuïn generant dubtes sobre aquesta qüestió àmpliament tractada en tot el procés d’aprovació del Pla Especial Urbanístic del CGR.

En segon lloc, si bé és cert que la possible mobilitat dels vehicles que hauran d’accedir al CGR es preveu a través dels carrers del polígon industrial, cal explicar que va ser l’Ajuntament qui va instar a la Generalitat l’any passat al canvi d’amplada del camí de Coguleres, reclamant que aquest camí passés de 7 a 5 metres aprofitant l’aprovació d’un Pla Parcial dins del mateix polígon. Amb aquesta reducció de l’amplada, s’impossibilita que dos camions puguin circular-hi al mateix temps en els dos sentits del vial obligant a trobar recorreguts alternatius.

El Consell Comarcal sempre ha defensat que el camí de Coguleres ha de mantenir-se en 7 metres, i no només per l’accés al CGR, sinó perquè la seva situació el converteix en un vial estructurant bàsic per a la mobilitat nord-sud del propi polígon. I també, per una altra qüestió important: el camí de Coguleres forma part de l’inventari de camins que configuren la xarxa bàsica comarcal del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Comarca de la Garrotxa.

Des del Consell Comarcal es lamenta que l’afany de voler aturar el procés del Centre de Gestió de Residus signifiqui sacrificar la mobilitat raonable d’un polígon industrial, perjudicant els interessos de les empreses i d’alguns veïns del municipi.

Des del Consell Comarcal i la Generalitat es treballa per trobar una solució a aquesta situació amb l’objectiu d’atendre els interessos i les necessitats del territori i la seva gent.