Consell Comarcal de la Garrotxa

Menjador secundària

Benvolguts/udes,

Us volem informar del servei de menjador per al curs 2016-2017, al qual poden optar els alumnes del vostre institut. Les característiques de funcionament del servei són:

Aquest servei es presta a l’Escola Morrot (alumnes de l’Institut Montsacopa) o a l’Escola Sant Roc (alumnes de l’Institut Bosc de la Coma).

 • Inici del servei a partir del 13 de setembre i fins al 16 de juny de 2017.
 • La durada del servei serà de 15 h a 16 h.
 • El preu del menú és:

Usuari fix : 3,65€ /dia

Usuari esporàdic : 4,80 /dia

 • El cobrament del servei de menjador es farà a mes vençut. El rebut inclourà els dies assistits i les faltes del mes anterior, en el cas dels alumnes fixos. En el cas dels alumnes esporàdics, el rebut serà segons els dies assistits.

El primer rebut es rebrà el mes d’octubre, i correspondrà als dies de setembre, i així  successivament.

 • L’import de les absències es cobrarà durant un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4t dia ja no es cobrarà, entenent que l’usuari no fa ús del servei per raons de malaltia o qualsevol altra que ho justifiqui.
 • Absències: Els usuaris fixos del servei de menjador que no facin ús de l’esmentat servei els dies que hagin determinat, només hauran d’abonar el 30% del preu del menú en concepte de despeses fixes.
 • Tots els alumnes que en vulguin fer ús de forma esporàdica, o baixes en el cas dels usuaris fixos, s’haurà de comunicar a la secretaria del centre abans de les 10 h del matí.

El pagament del servei dels usuaris esporàdics serà per rebut bancari.

 • A les 15 h un monitor recollirà els alumnes usuaris del servei i els acompanyarà fins a l’escola, on dinaran i, un cop hagin acabat, els retornarà a l’institut.
 • El punt de trobada tant per l’anada com la tornada serà davant de la biblioteca de l’institut.
 • Els alumnes que ho sol·licitin mitjançant l’autorització corresponent podran marxar sols, tant a les 15 h per anar fins a l’escola com a les 16 h quan finalitza el servei.
 • Per fer-ne ús com a usuari fix caldrà omplir el full de sol·licitud que adjuntem en aquesta nota informativa i portar-lo a l’institut abans del dia 30 de setembre, o bé entregar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa.
 • La responsabilitat mentre dura el servei, el dinar i el recorregut és del Consell Comarcal de la Garrotxa, pel fet de ser-ne el gestor, i també de les mateixes famílies.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa (972 274 998).

 

Full per a la inscripció menjador Institut Bosc de la Coma (Escola Sant Roc)

Full per a la inscripció menjador Institut Montsacopa (Escola Morrot)

Full d’autorització per marxar sols