Consell Comarcal de la Garrotxa

Convocatòria ajuts de menjador curs 2016-2017 (TERMINI TANCAT)

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat les bases de la convocatòria d’ajuts de menjador i de desplaçament per al curs 2016-2017.

Aquest proper curs es continua amb la unificació a tot Catalunya, dels criteris i els barems per a l’atorgament d’ajuts.

Caldrà omplir  un imprès per família i centre educatiu.

Tot seguit us presentem un breu resum de les característiques principals que determinen cada tipus d’ajut i servei:

AJUTS DE MENJADOR:

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions:
– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.
– Es valorarà la situació econòmica i socials de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.
Documentació obligatòria:
– Còpia del DNI/NIE de tots els membre de la unitat familiar i volant de convivència.
– Les dades econòmiques es consultaran amb l’Agència Tributària.

Per descarregar l’imprès cliqueu sol·licitud d’ajuts de menjador socioeconòmics

 

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions:
– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

Per descarregar l’imprès cliqueu sol·licitud d’ajuts de menjador centres concertats

 

  • GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions:
– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

Per descarregar l’imprès cliqueu sol:licitud gratuïtat de menjador

 

AJUT DE DESPLAÇAMENT:

Condicions:
A) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km.
B) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col•lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
C) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
D) Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col•lectiu.

Aquest ajut s’atorga per unitat familiar, per tant només caldrà sol·licitar-ne un per família.

En tots els casos, l’alumne sol•licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que els correspon per mapa escolar o, en funció dels casos suficientment justificats, en el més proper al seu domicili.

L’ajut de desplaçament pot ser compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de menjador.

Per descarregar l’imprès cliqueu sol·licitud ajut de  desplaçament

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR:

La normativa que regula el funcionament del transport escolar a la comarca està recollida en el Reglament de transport.

Els alumnes de secundària que facin la sol•licitud de transport caldrà que hi adjuntin un fotografia mida carnet.

  • TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI

Condicions:
– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

Cal omplir un imprès per alumne.

Per descarregar l’imprès cliqueu sol·licitud de transport

  • TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

Condicions:
– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO, escolaritzats dins del seu terme municipal que sol•liciten utilitzar el servei de transport escolar.
– El preu del transport no obligatori per al curs 2016-2017 serà de 132 euros/ matins i 132 euros/ tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombres de viatges per curs. El cobrament es fraccionarà amb 3 períodes mitjançant domiciliació bancària.

Cal omplir un imprès per alumne.

Per descarregar l’imprès cliqueu sol·licitud de transport