Select Page

Junta arbitral de consum de Catalunya

L’arbitratge de consum és un sistema extrajudicial i voluntari, protector dels consumidors i dels empresaris, que permet resoldre amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients.

Enllaç