Contractació

La contractació pública és una eina de transformació socioeconòmica fonamental per al desenvolupament de la comarcal.

Consulta els contractes majors i menors del Consell Comarcal.

Contractes majors

En aquest apartat podràs consultat les licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions dels contractes majors del Consell Comarcal de La Garrotxa. A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Any 2021 – Adjudicacions

Registre horari per al control i gestió del personal del Consorci d’Acció Social i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa 08/01/21

Servei de recollida recollida selectiva a la comarca de la Garrotxa 08/01/21

Contracte de servei de monitoratge del transport dels alumnes desplaçats als centres docents d’Olot pel curs 2020 – 2021 05/01/21

Contracte d’obres del projecte d’arranjament i millora de camins 2020 a la comarca de la Garrotxa 04/01/21

Any 2020 – Adjudicacions

Servei de transport i monitoratge escolar per les rutes de secundària a l’institut escola Greda d’Olot pel curs escolar 2020-2021 18/12/20

Obra nucli vertical de comunicacions de l’edifici “Can Musquera”, del municipi de Mieres 23/10/20

Subministrament i posada en marxa de la columna de rentat d’hipoclorit del sistema de tractament de gasos de la planta de compostatge de la Garrotxa 18/09/20

Subministrament de gasoil per a la calefacció de la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa  09/03/20

Any 2019 – Adjudicacions

Subministrament Gasoil 14/11/19

Subministrament de dos tamisos del pretractament de l’EDAR de Sant Joan Les Fonts 03/10/19

Subministrament de l’aportació de terres argiloses en el dipòsit controlat de residus municipals de la comarca de la Garrotxa, al clot de les Mules de Beguda 02/09/19

Manteniment i senyalització de la xarxa de senders Itinerànnia a la comarca de la Garrotxa i itineraris i GR’s de l’espai territorial de l’Alta Garrotxa 23/07/19

Diagnosi del malbaratament alimentari i el cicle de la matèria orgànica als centres educatius 09/07/19

Subministrament de gasoil per a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa 21/02/19

Subministrament d’energia elèctrica de diversos ens locals de la comarca de la Garrotxa (LOT 2) 22/01/19

Contractes menors

Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l’any. En aquest apartat trobaràs l’històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Any 2020

Contractes menors adjudicats 4t trimestre 2020

Contractes menors adjudicats 3r trimestre 2020

Contractes menors adjudicats 2n trimestre 2020

Contractes menors adjudicats 1r trimestre 2020

Any 2019

Contractes menors adjudicats 4t trimestre 2019

Contractes menors adjudicats 3r trimestre 2019

Contractes menors adjudicats 2n trimestre 2019

Contractes menors adjudicats 1r trimestre 2019.

Període mig de pagament

D’acord amb el que disposa l’ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es posa en coneixement el període mitjà de pagament a proveïdors del Consell Comarcal de La Garrotxa.

Clica aquí per saber quan tarda el Consell Comarcal a pagar als seus proveïdors.