Select Page

Transport postobligatori 2023-2024

CONDICIONS D’AQUEST SERVEI
1. Es tracta d’un servei autofinançat pels seus usuaris
2. El compromís amb l’empresa de transport és per a tot el curs escolar. Per aquest motiu, les persones que desitgin utilitzar el servei ho han de fer comprometent-se durant tot el curs. A fi de formalitzar aquest compromís, s’estableix una fiança – garantia igual al cost d’un mes i mig de servei. Aquesta fiança es retornarà a final de curs als usuaris que l’hagin utilitzat durant tot aquest període. Per tant, qui es doni de baixa abans, no tindrà dret al retorn de la fiança.
3. Els horaris de cada parada es trobaran penjats a la web del Consell www.garrotxa.cat abans que comenci el curs.

COM FER LA SOL.LICITUD ?
1. El termini de presentació de la sol·licitud serà l’últim dia de matrícula d’ensenyaments post-obligatoris a la secretaria del centre. Passat aquest temps, només s’admetran altes sempre que hi hagi lloc.

2. Els alumnes que vulguin utilitzar aquest servei de transport hauran d’emplenar l’imprès de Sol·licitud Transport Escolar que s’adjunta, anar a qualsevol oficina del Banc de Sabadell i fer l’ingrés al número de compte del Consell Comarcal ES53 0081 0111 0900 0139 8046, en concepte de fiança del transport i especificant el nom de l’alumne/a.

3. Una vegada fet el pagament, es portarà a la secretaria del centre el full de sol·licitud juntament amb el comprovant de l’ingrés bancari i una fotografia per poder fer el carnet d’usuari. El centre farà arribar al Consell Comarcal aquesta documentació perquè inscrigui l’alumne/a i li faci el carnet. Cal tenir en compte que no s’inscriurà ningú que no hagi pagat la fiança corresponent.

També es podrà fer el tràmit en línia a través del següent enllaç: https://www.garrotxa.cat/tramits/

 

ORGANITZACIÓ GENERAL
1. Un cop comptabilitzats tots els alumnes que ocupen plaça de transport obligatori quedarà definit el nombre de places disponibles per alumnes d’ensenyaments postobligatoris les quals es cobriran en funció de la data d’entrada de les sol·licituds rebudes.

2. El matí del primer dia de curs, ja es podrà disposar del servei. Atès que a principi de curs encara hi ha noves matriculacions i que, per tant, el nombre d’inscrits pot augmentar, es començarà fent segons les previsions.
Posteriorment, el transport s’adaptarà a les característiques del nou curs.

3. El Consell Comarcal de la Garrotxa editarà els carnets i els lliurarà als usuaris mitjançant l’acompanyant del servei a principis de curs. Es podrà consultar el reglament del servei de transport escolar a l’adreça web www.garrotxa.cat.

4. Cada prinicipi de mes el Consell Comarcal carregarà al número de compte indicat pel pare, mare o el tutor, l’import del servei, que dependrà de la parada que s’utilitzi i dels dies lectius d’aquell mes. Es pot sol·licitar només un dels trajectes, anades/tornades, però no es descomptaran els viatges que no es realitzin.

5. En cas que un alumne/a es vulgui donar de baixa, haurà d’anar a la secretaria del centre i emplenar l’imprès corresponent. Quan el retorni a l’escola, haurà d’ajuntar-hi el carnet d’usuari del servei. Cal tenir en compte que el mes en què es doni de baixa també se li facturarà l’import del servei.

PARADAPREU VIATGE
Argelaguer2,35 €
Banyoles3,98 €
Besalú2,80 €
Bosc de Tosca1,09 €
Ca la Guapa1,14 €
Can Bundancia2,50 €
Can Peric1,72 €
Castellfollit1,50 €
Dosquers2,98 €
El Pla1,35 €
Fares3,07 €
hostal nou1,35 €
Hostalets1,09 €
Joanetes1,36 €
La Canya-fleca1,09 €
La Cometa1,99 €
La Pinya1,41 €
La Roureda1,09 €
Les Olletes1,11 €
Les Preses1,09 €
Llocalou1,18 €
Maià de Montcal3,04 €
Mieres2,53 €
Molí d’en Llorenç2,98 €
Montagut2,08 €
Oix2,98 €
Olletes1,11 €
Puig de Mar1,63 €
Riudaura1,63 €
Sales de LL.2,74 €
Sant Privat1,41 €
Sant Jaume2,26 €
Sant Joan1,30 €
Santa Pau1,63 €
Serinyà3,07 €
St.Esteve1,09 €
T. de Beuda2,71 €
Tortellà2,53 €
V. de Brugués2,98 €