Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Sol·licitud de gratuïtat del menjador escolar

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la gratuïtat del servei de menjador escolar del vostre fill/a.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa que cursin de P3 fins a 6è de primària que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest, d’oferta del nivell educatiu corresponent.

Termini de presentació:

Al Consell Comarcal, del 3 de maig a l’11 de juny de 2021.

Al mateix centre, del 3 al 28 de maig de 2021 .

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació:
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:
Model normalitzat de sol·licitud.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2021/2022 aprovades pel Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió del 17 de març de 2021.

Com sol·licitar-ho presencialment:

Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo a l’ajuntament del vostre municipi o bé , amb cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat , seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900.

Com sol·licitar-ho telemàticament:

  1. Descarregar, imprimir i omplir el model normalitzat de sol·licitud.
  2. Escanejar el model omplert.
  3. Entrar una instància al Consell Comarcal de la Garrotxa i adjuntar el model omplert.