Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Ajut individual de desplaçament

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajut individual de desplaçament.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa següents:

A) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km.
B) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
C) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
D) Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.
En tots els casos, l’alumne sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que els correspon per mapa escolar o, en funció dels casos suficientment justificats, en el més proper al seu domicili.

Termini de presentació:

Al Consell Comarcal, del 3 de maig a l’11 de juny de 2021.

Al mateix centre, del 3 al 28 de maig de 2021.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació:
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:
Model normalitzat de sol·licitud.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2021/2022 aprovades pel Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió del 17 de març de 2021.

Com sol·licitar-ho presencialment:

En cas de presentar-ho al Consell Comarcal és imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat, seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900. En el cas de deixar-ho al centre escolar no és necessari.

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius d’Olot: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius de la resta de comarca: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al centre educatiu del vostre municipi.

Com sol·licitar-ho telemàticament:

  1. Descarregar, imprimir i omplir el model normalitzat de sol·licitud.
  2. Escanejar el model omplert.
  3. Entrar una instància al Consell Comarcal de la Garrotxa i adjuntar el model omplert.