Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Ajut de menjador i desplaçament en centres concertats

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajut individual de menjador i desplaçament en centres concertats.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa que cursin de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

Termini de presentació:

Al Consell Comarcal, del 2 de maig al 3 de juny de 2022.

Al mateix centre, del 2 al 27 de maig de 2022.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació:
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:

Model normalitzat de la sol·licitud.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjador escolar i ajuts de desplaçament curs 2022 / 2023 aprovades pel Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió del 16 de març de 2022.

Com sol·licitar-ho presencialment:

Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

En cas de presentar-ho al Consell Comarcal és imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat, seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900.

Com sol·licitar-ho telemàticament:

  1. Descarregar, imprimir i omplir el model normalitzat de sol·licitud.
  2. Escanejar el model omplert.
  3. Entrar una instància al Consell Comarcal de la Garrotxa i adjuntar el model omplert.