Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit – CONSUM – Queixa, reclamació o denúncia

Descripció

Aquest tràmit us premet presentar una queixa, reclamació o denúncia a l’oficina de Consum de la Garrotxa

Reclamació: Acte interposat per obtenir una compensació econòmica o la reparació dels danys i perjudicis soferts, un cop sorgit el conflicte de consum.

Denuncia: Acte pel qual es sol·licita que l’Administració intervingui per tal d’evitar un perjudici general, davant d’una conducta la qual es considera que infringeix la normativa de consum.

Queixa: Posar de manifest i en coneixement de l’administració una conducta que no infringeix la normativa de consum però que es considera que hauria de canviar per tal de ser millor atès com a consumidor.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que hagi vist vulnerat els seus drets com a consumidor.

Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació necessària.

Preu

Gratuït.

Canals de tramitació

Presencialment a les oficines el Consell Comarcal de la Garrotxa