Select Page

Tràmit: Sol·licitud del servei de transport escolar post-obligatori

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar el servei de transport escolar post-obligatori del vostre fill/a.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes d’estudis post-obligatoris que sol·liciten utilitzar el servei de transport.

Termini de presentació:

El termini  de presentació de la sol·licitud serà l’últim dia de matrícula d’ensenyament post-obligatori a la secretaria del centre. Passat aquest temps, només s’admetran altes sempre i quan hi hagi lloc. La presentació de les sol·licituds la podeu fer:

Import:

El preu del transport escolar post-obligatori per al curs 2023/2024 dependrà de la parada que s’utilitzi i dels dies lectius d’aquell mes.

Es pot sol·licitar només un dels trajectes, anades/tornades, però no es descomptaran els viatges que no es realitzin.

El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària a mesos vençuts.

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació:
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:

• Model sol·licitud transport post obligatori Institut la Garrotxa 2023-2024 (pròximament)

• Model sol·licitud transport post obligatori Institut Montsacopa 2023-2024 (pròximament)

• Model sol·licitud transport post obligatori Institut Bosc de la Coma 2023-2024 (pròximament)

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2023/2024 aprovades per Decret de Presidència del 29 de març de 2023.

Com sol·licitar-ho presencialment:

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900.

Com sol·licitar-ho telemàticament:

  1. Descarregar l’imprès a l’ordinador i omplir les dades.
  2. Anar a la seu electrònica per iniciar la sol·licitud.