Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Instància genèrica

Objecte:
Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al Consell Comarcal de la Garrotxa o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió d’aquest organisme.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona.

Termini de presentació:
Tot l’any

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
La unitat tramitadora dependrà de l’assumpte de la sol·licitud.

Òrgan responsable de la resolució:
L’Òrgan responsable de resoldre la instància dependrà del motiu de la solicitud.

Termini de resolució:
El període màxim és de tres mesos, amb caràcter general.

Documentació complementària:
No cal aportar documentació

Normativa d’interès:
No s’escau

Com sol·licitar-ho presencialment:
Cal imprimir el document de sol·licitud general, omplir els camps, imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al registre del Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 d’Olot).

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Accediu a l’enllaç “Empleneu la sol·licitud” i ompliu els camps requerits com a obligatoris.

Per tramitar-la electrònicament cal que disposeu d’un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya “classificació de certificats” dels servei “Validador” de la pàgina web del Consorci AOC, d’acord amb el que s’estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Si necessiteu un certificat electrònic, podeu optar o bé per obtenir un idCAT o bé obtenir un idCAT mòbil.

Tramitació electrònica:
Empleneu la sol·licitud