Select Page

Servei de Sistemes d’Informació

El Servei de Sistemes d’Informació té com a missió identificar necessitats a nivell tecnològic, elaborar projectes i aplicar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l’àmbit de l’administració pública local i ciutadania.

Objectius

  1. Donar assistència tècnica i formativa als ajuntaments de la comarca en el procés d’informatització dels serveis que aquests ofereixen.
  2. Administrar la xarxa informàtica i els equipaments TIC de la seu del Consell Comarcal i dels ens consorciats que en formen part.
  3. Implantar l’administració electrònica a la comarca
  4. Donar assistència tècnica i formativa a les accions TIC dirigides a la ciutadania de la comarca
  5. Impulsar la innovació tecnològica per tal de millorar les prestacions, serveis, processos i organització.

 

Contacte:

Av.Onze de Setembre, 22
17800 – Olot
Adreça electrònica: ssi@garrotxa.cat
Tel.: 972 274 900

Amb suport de: