Durant el passat mes de març, l’Oficina per a la Reactivació Econòmica en col·laboració amb altres entitats del territori va dur a terme la realització d’enquestes a la població activa de la Garrotxa per descobrir el grau de coneixement i formació en l’ús de les eines digitals i l’accés als dispositius i infraestructures de connexió.

En els últims mesos – i a causa de la pandèmia generada per la Covid-19-, s’ha viscut un augment de l’ús de les eines digitals en el dia a dia, fent que la desigualtat en l’accés i ús d’aquestes es faci molt visible en determinats sectors de la població. Davant d’aquesta nova realitat, des de DinàmiG es va començar a treballar en dissenyar mesures per quantificar aquest desequilibri i impulsar accions per reduir-lo. La primera d’aquestes mesures ha estat la realització d’un estudi complet de la situació actual d’una àmplia mostra de garrotxins i garrotxines en relació a l’ús d’eines digitals, que s’ha realitzat durant el mes de març de 2021.

L’enquesta, dissenyada i realitzada per DinàmiG, l’Associació de Comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Oficina de Treball d’Olot, la Fundació d’Estudis Superiors i ADRINOC, ha recollit més de 438 respostes, incloent-hi perfils d’entre 18 i 65 anys i buscant la màxima diversitat tant en relació als sectors i activitats professionals, com als llindars econòmics, edats i nacionalitats.

En els resultats de l’enquesta, s’ha provat que un 96% de les persones enquestades disposen de connexió a internet des de casa i la majoria l’utilitzen per jugar, viatjar o vendre, mentre que només el 0,6% l’utilitza per realitzar tràmits amb l’administració o el banc, provocant així un desequilibri entre les persones qui utilitzen aquest servei i les que no, per manca de formació o desconeixement.

L’enquesta també ha servit per detectar una necessitat de la població de comptar amb un espai de connexió a la xarxa amb dispositius i assessorament. Aquesta necessitat es manifesta sobretot en els perfils amb rendes més baixes que representen el 33% i en la gent no nascuda a Catalunya, que representen un 22% de la part de la mostra. Els enquestats han manifestat el seu desig per la creació o descobriment d’aquest espai de connexió (43%). A més, la mostra es decanta perquè en aquest espai de connexió, no només s’hi presti assessorament en l’ús de les eines digitals si no que es fomenti també la creació de comunitat i formació entre els propis usuaris.

S’ha detectat un gran interès per la formació en eines digitals – al voltant d’un 93% de les persones enquestades – on les dones hi tornen a tenir una notable presència, elevant-lo a un 94,6%. La formació preferida per més de la meitat de la mostra ha resultat ser la ciberseguretat i totes aquelles mesures de protecció de continguts i la identitat digital. Aspecte en el qual es percep una fractura d’ús i coneixement entre els perfils segons els graus d’estudis, a més formació, més coneixement sobre eines de ciberseguretat.

Malgrat aquest interès en formació, també s’ha detectat un gran desconeixement dels marcs de referència i certificats oficials de formació en eines digitals com l’ACTIC, que només és conegut per un 31% de la mostra i només el posseeix un 8%.

En l’àmbit empresarial, s’ha detectat un gran desconeixement de les fonts de finançament per a la digitalització de l’empresa (únicament el 10% coneix algun mètode o font). Malgrat això, totes les empreses enquestades han invertit en digitalització, sobretot en equipaments, ordinadors i pantalles (més d’un 85%). Només el 59% de les empreses afirma utilitzar l’anàlisi de dades per a prendre decisions empresarials, sent el motiu principal per no fer-ho, l’ús d’altres indicadors i el desconeixement.

En l’àmbit ocupacional, l’enquesta confirma que no tenir coneixements bàsics en eines digitals pot resultar una barrera a l’hora de trobar feina i pot arribar a reduir a la meitat les possibilitats de trobar-la de les persones interessades. Les eines més bàsiques com l’ús de l’ofimàtica (word, power point, excel…) són requerides en un 48,6% de les ofertes de feina, segons ens indica la mostra. Disposar d’un certificat en coneixements digitals pot afavorir l’ocupabilitat de la persona.

Entre els resultats de l’enquesta, en destaca el descobriment del perfil que més ha patit la fractura digital en els darrers mesos. Més enllà del gènere, l’edat, l’origen o el sector professional, són els ingressos econòmics els que semblen ser més determinants en la bretxa digital, sobretot en relació a l’accessibilitat. El 100% de les persones enquestades amb uns ingressos superiors a 3.000 € mensuals per llar disposen d’internet a casa, mentre que en el cas de les persones amb uns ingressos superiors a 900 € mensuals, aquest percentatge és d’un 81,33%.

S’ha detectat també una fractura digital en les dones majors de 50 anys, on només un 82,98% tenen telèfon intel·ligent, mentre que els homes de la mateixa edat, en disposen en un 94,37% i les persones menors de 30 anys, en un 100%.

Tot i que l’enquesta té cert biaix en les respostes, donada la major presència femenina o el desnivell en qüestió d’estudis, es tindran en compte les conclusions extretes per confirmar o refutar les hipòtesis plantejades a l’inici per les entitats col·laboradores en el projecte. A més, la informació extreta de les respostes serà molt útil pel disseny i execució d’accions que procurin reduir la bretxa digital i capacitar en eines digitals la població de la Garrotxa, com pot ser augmentar les opcions de formació per a tota la població.

Per conèixer més detalls de l’enquesta i l’anàlisi dels resultats, consulteu el web de DinàmiG: www.dinamig.cat.

https://dinamig.cat/arxius/

https://dinamig.cat/punt-reactivacio-economica/

 

  • PROGRAMA DE CAPACITACIÓ DIGITAL

Arran de l’anàlisi de resultats de l’enquesta sobre capacitació digital, la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot en col·laboració amb Dinàmig, ha organitzat “Forma’t en TIC. Programa de capacitació digital”, del 20 de maig al 15 de juliol.

El programa inclou 12 sessions de curta i mitja durada que s’oferiran de forma presencial, a Can Monsà (Olot), però que també es podran seguir en línia (streaming) per a aquelles persones que no puguin o no vulguin desplaçar-se.

El format presencial permetrà resoldre els dubtes in situ, amb l’acompanyament dels professionals que faran cadascuna de les sessions. Mentre que les persones que optin per la formació en línia podran enviar els seus dubtes per correu electrònic i se’ls hi resoldran a posteriori.

https://fes.olot.cat/que-fem/cursos/projecte-de-capacitacio-digital/

 

Aprèn a comunicar a través d’una pantalla (només EN LÍNIA)

20 i 27 de maig, de 9 h a 11 h – Núria Riquelme, periodista i assessora en comunicació professional.

 

Conducció de videoconferències amb Zoom i Meet

16 de juny, de 15.30 h a 19.30 h – Jordi Centelles, formador i Consultor Informàtic, especialitzat en la formació en Noves Tecnologies i Ofimàtica.

 

Creació d’un e-commerce

17 de juny, de 15.30 h a 19.30 h – Marc Serra, administrador de sistemes, seguretat i desenvolupador d’aplicacions web i ecommerce.

 

Xarxes socials

21 i 22 de juny, de 15.30 h a 19.30 h – Aleix Lagares, consultor de Marketing, CEO i fundador de l’agència Ayonow Digital.

 

Creació de continguts per a blogs i xarxes socials

28 de juny, de 15.30 h a 19.30 h – Xavier Guillamet, pedagog, consultor en finances, LEAN, vendes i màrqueting.

 

Disseny per a web i xarxes socials, CANVA / VSCO

29 de juny, de 15.30 h a 19.30 h – Elena Cargol, comunicadora digital i dissenyadora web, Cofundadora de Contingut i Continent, empresa especialitzada en màrqueting digital.

 

Estratègies de venda al món digital: tinc marketplace, i ara què?

30 de juny, de 15.30 h a 19.30 h – Amb Roser Goula, llicenciada en Comunicació Audiovisual, cofundadora de Contingut i Continent, empresa especialitzada en màrqueting digital i continguts.

 

Ciberseguretat i gestió de la identitat digital

1 de juliol, de 15.30 h a 19.30 h –  Agència de ciberseguretat de Catalunya.

 

Elaboració de pàgines web, WordPress

5, 6, 7 i 8 de juliol, de 15.30 h a 19.30 h – Amb Marc Serra, administrador de sistemes, seguretat i desenvolupador d’aplicacions web i ecommerce.

 

Microsoft Word avançat (només PRESENCIAL)

12 de juliol, de 15.30 h a 19.30 h – Amb Jordi Centelles, formador i Consultor Informàtic, especialitzat en la formació en Noves Tecnologies i Ofimàtica.

 

Microsoft Excel bàsic (només PRESENCIAL)

13 de juliol, de 15.30 h a 19.30 h – Amb Jordi Centelles, formador i Consultor Informàtic, especialitzat en la formació en Noves Tecnologies i Ofimàtica.

 

Microsoft Excel avançat (només PRESENCIAL)

14 i 15 de juliol, de 15.30 h a 19.30 h – Amb Jordi Centelles, formador i Consultor Informàtic, especialitzat en la formació en Noves Tecnologies i Ofimàtica.

 

El preu de les sessions va dels 10 als 40 euros, en funció de la durada (entre 4 i 16 hores).

Es recomana que cadascú porti el seu ordinador portàtil però, si no se’n disposa, es podran cedir des de l’organització.

 

Les inscripcions estan obertes i es poden fer al web de la FES:

fes.olot.cat[email protected] – 972 26 21 28