A finals de l’any 2018 es va constituir el Pacte per a la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa amb l’objectiu de prestigiar aquesta formació i sumar els recursos disponibles. Els membres del Pacte són actualment 29 (13 centres de formació, 4 entitats de l’Administració: els Departaments d’Educació i Treball, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa i 12 entitats més entre associacions empresarials i sindicals i empreses).

El Pacte ha assumit com a missió promoure la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació a la Garrotxa des d’una perspectiva integral de formació al llarg de la vida al servei de la millora de la qualificació de la població i de la competitivitat de les empreses, buscant l’equilibri territorial i la seva sostenibilitat ambiental així com el benestar de la població.

Per donar referències més concretes, només una tercera part de la població en edat de treballar a la Garrotxa té estudis amb especialització professional (cicles o graus universitaris). Són també destacables les dades extretes de l’estudi d’inserció laboral dels cicles formatius i estudis artístics de la Garrotxa referent als graduats l’any 2018:

– només el 6% dels graduats es trobava en situació de recerca de feina quan la taxa d’atur juvenil superava el 20%.

– un 70% dels graduats de cicle superior estava treballant.

– el 80% dels enquestats en actiu van manifestar que la realització d’aquests estudis els havia facilitat l’obtenció de la feina.

Aquestes dades manifesten que la formació professionalitzadora funciona i és una excel·lent via per incorporar-se en bones condicions al mercat de treball. En el marc del Pacte durant l’any 2019 s’ha treballat activament en temes de difusió i promoció i s’ha elaborat un pla de comunicació per la comarca de la Garrotxa que inclou una marca (PRO), una pàgina web i una campanya de difusió a través de les xarxes socials.

PRO és un concepte basat en la paraula professional, s’ha escollit perquè té connotacions molt positives entre els joves i pot esdevenir fàcilment una forma d’identificació. Es tracta de captar l’atenció dels joves i les famílies i mostrar-los les múltiples opcions de la formació professionalitzadora, que és un camí igual de vàlid per assolir l’objectiu professional.

Pel que fa a la pàgina web (www.garrotxapro.cat), es pretén que sigui un nou recurs que se sumi als que hi ha a la comarca. Inclou un cercador de formació professionalitzadora, recursos d’orientació adreçats als joves i les famílies per a definir els interessos professionals futurs, recursos de recerca de feina  i formació per a persones en situació d’atur i informació útil per a les empreses com poden ser les opcions que ofereix la FP dual, i estudis o enllaços relacionats. Hi ha també un recull de testimonis que han cursat estudis de formació professionalitzadora de diferents sectors en algun centre de la comarca que expliquen la seva experiència, amb l’objectiu de fer-la més propera a tothom.

I és en aquesta línia que el Pacte continuarà treballant en un futur, és imprescindible la col·laboració entre el sector públic i el privat, fent camí plegats, centres de formació, empreses i administració es podran afrontar els reptes del territori per a millorar els nivells de formació de la població i l’ocupabilitat en general.