El Centre de Control de Carreteres de Vic ens informen de les següents restriccions al trànsit a la C-37, Túnels de Bracons:

RESTRICCIONS PARCIALS

Dies 10, 11, 12 i 13 de juliol de 2017:

o    Tall del carril dret en sentit Vic al túnel de Bracons (PK 168+700 al 163+400). Els treballs es realitzaran des de les 09:00 a les 20:00, per instal·lació de nova canal d’evacuació de filtracions al túnel.

  • Dia 14 de juliol de 2017:

o    Tall del carril dret en sentit Vic al túnel de Bracons (PK 168+700 al 163+400). Els treballs es realitzaran des de les 09:00 a les 15:00, per instal·lació de nova canal d’evacuació de filtracions al túnel.

 

En tot moment restarà 1 carril per cada sentit de la circulació.

 

RESTRICCIÓ TOTAL NOCTURNA – NIT DEL 19 AL 20 DE JULIOL

  • 20 de juliol de 2017

o    C-37, túnels de Bracons des del PK 153+870 al 172+178, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de la 01:00 a les 04:00

  • Prova de fum al túnel de Bracons

Es tallarà l’accés als túnels en ambdós sentits en horari nocturn, desviant el trànsit per la carretera secundària.