El Centre de Control de Carreteres informa de la restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:
Dijous, 26 d’abril de 2018
C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:30 a 06:00, per neteja de vorals, voreres, arquetes i panells al túnel. Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària.