Des del Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya ens informen de la restricció al trànsit prevista a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas:

  • Dijous, 4 d’agost de 2022

o   C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 09:00 a 13:00, per revisió de les CPU i els PMV interiors i correctiu del suport de la càmera DAI al túnel.

  • Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària.