Des del Centre de Control de Trànsit informen de la restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:

Divendres, 7 de febrer de 2020

o    C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 08:00 a les 15:00, per desmuntatge del pòrtic del gàlib malmès del túnel.

Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària.