Des del Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya ens informen de la restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:

 

Dijous, 30 d’abril de 2020

o    C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a 06:00, per neteja vorals arquetes i manteniment correctiu.

  • Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària