El Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya informa que els dies 22,23 i 24  de novembre es produirà la següent restricció al trànsit:

– C-37, túnels de Bracons, des del PK 153+870 al 172+178, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a les 06:00 per neteja de voral , arquetes .

Es tallarà l’accés als túnels en ambdós sentits en horari nocturn, desviant el trànsit per la carretera secundària.