El Centre de Control de Carreteres de la Generalitat de Catalunya  informa de la restricció al trànsit a la C-37, Túnel de Bracons prevista pels dies:

Dimarts 12, dimecres 13 i dijous 14 de novembre de 2019.

C-37, Túnels de Bracons, des de PK 153+870 al 172+178, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a 06:00, per neteja de voral, voreres, arquetes, canaletes, panells, instal·lació de nous LED’s, revisió del sistema DAI i manteniment correctiu a les instal·lacions dels túnels de Bracons.

Es tallarà l’accés als túnels en ambdós sentits en horari nocturn, desviant el trànsit per la carretera secundària.