Select Page

Queixes i suggeriments

Objecte:
La ciutadania pot fer arribar al Consell Comarcal de la Garrotxa les queixes i suggeriments així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió comarcal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l’organització.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Termini de presentació:
Tot l’any

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
La unitat tramitadora dependrà del motiu o temàtica del tràmit.

Òrgan responsable de la resolució:
No s’escau.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Documentació complementària:
No cal aportar documentació

Normativa d’interès:
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Cal omplir els camps del formulari de sol·licitud, imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al registre del Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 d’Olot).

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Accediu a l’enllaç “Empleneu la sol·licitud” i ompliu els camps requerits com a obligatoris.

Per tramitar-la electrònicament cal que disposeu d’un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya “classificació de certificats” dels servei “Validador” de la pàgina web del Consorci AOC, d’acord amb el que s’estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Si necessiteu un certificat electrònic, podeu optar o bé per obtenir un idCAT o bé obtenir un idCAT mòbil.

Tramitació electrònica:
Empleneu la sol·licitud