Presentació mesures de prevenció d’incendis forestals