Select Page

PFI/PTT GARROTXA

És un Programa de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT).

És un programa adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no han acreditat l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). Té dos objectius principals: acompanyar i formar els joves per tal que retornin al sistema educatiu reglat, tot acreditant-los el Curs d’accés a Grau Mitjà (CAM), i així puguin seguir formant-se; i/o facilitar-los l’accés i la inserció al món laboral,  a través d’una formació professionalitzadora i certificant-los un certificat de professionalitat de nivell 1 (CP1).

L’estada dels joves al PTT es divideix en tres parts. La primera és la formació instrumental i bàsica, que fonamenta les bases acadèmiques dels joves i la imparteixen els tutors. La segona és la formació professional, que es divideix en tres perfils professionals (auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració, auxiliar de Comerç i Atenció al Públic, i auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques) i que consisteix en quasi 700h de formació professional, dividida en classes de taller pràctic i la formació en centres de treball (FCT), les pràctiques, que corresponen a 200h. En tercer lloc, i no gens menys important, és la individualització de l’atenció i el treball pels objectius personals i professionals dels joves, les tutories individuals i grupals i el seguiment holístic del jove al llarg del curs, per part de tots els docents, però principalment del tutor/a.

El PTT Garrotxa va complir 25 anys el curs 2021-2022. Són 25 anys, i al llarg d’aquests, han passat pel PTT uns 1300 joves. L’èxit d’aquests 25 anys rau en el compromís de treballar amb i pels joves de la comarca, allunyar-se dels estigmes que pateixen pel fet de no haver-se graduat, i en la idea que tothom és capaç de molt.

La tendència dels darrers anys és que la majoria d’alumnes aproven el PTT (90%), i d’aquests, un 60% segueixen la seva formació als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i la resta decideixen anar a treballar. L’estada de pràctiques a l’empresa facilita molt la inserció laboral d’aquests joves i és un dels pilars de l’èxit del PTT.

Av. Sant Joan les Abadesses, 20-22 Olot
972 26 66 12 / 648 88 06 94b7960003@xtec.cat / ptt.garrotxa@gmail.com

pttgarrotxa.olot.cat