Select Page

És qui exerceix la representació del Consell Comarcal, presideix les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats. De l’article 123 al 126 del ROC apareixen totes les competències que li corresponen al president.

En la legislatura 2019-2023, el President del Consell Comarcal de la Garrotxa és el Sr. Santi Reixach i Garriga

És un conseller comarcal, nomenat pel president (pot ser un o més). Substitueix el president en cas de vacant, absència o impediment, i pot exercir competències delegades.

En la legislatura 2019-2023 els vicepresidents del Consell Comarcal de la Garrrotxa són:

  • vicepresidenta primera la consellera Sra. Fina Surina i Gelis
  • vicepresident segon el conseller Sr. Jordi Cargol i Cros

Aquells consellers que tinguin una delegació especial del president.

En la legislatura 2019-2023 els consellers i conselleres delegats del Consell Comarcal de la Garrrotxa són:

Fina Surina Gelis, Vicepresidenta 1a Consellera comarcal delegada d’Acció Social
Jordi Cargol Cros, Vicepresident 2n Conseller comarcal delegat de Medi Ambient i Salut Pública
Jordi Güell Güell Conseller comarcal delegat de Territori, Mobilitat, Infraestructura i Energia
Joan Gainza Agustí Conseller comarcal delegat d’Assistència als Municipis
Pere Vila Frigola Conseller comarcal delegat de Desenvolupament Local
Maria Vidal Jodar Consellera comarcal delegada de Turisme i Cultura
Gemma Canalias Rafel Consellera comarcal delegada d’Educació
Aniol Sellabona Aguilera Conseller comarcal delegat de Joventut
Montserrat Torras i Surroca Consellera comarcal delegada de Gestió Econòmica
Albert Fàbrega Sánchez Conseller comarcal delegat d’Esports i Lleure
Bernat Sanz Fernández Conseller comarcal delegat de Sistemes d’Informació
Antoni Arimany Torrent Conseller comarcal delegat d’Organització Interna
Miquel Puig Castañé Conseller comarcal delegat de Consum

Amb condició de funcionari eventual, el gerent és nomenat i separat pel Ple i no pot ser membre del Consell Comarcal.

És la persona encarregada de dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple, entre altres funcions.

En la legislatura 2019-2023 el gerent del Consell Comarcal de la Garrrotxa és el Sr. Sergi Martí i Arau

  • Currículum Vitae de Sergi Martí
  • Declaració de béns i activitats

Retribució 52.951,22 euros anuals

Acta del 17 de juliol de 2019 de nomenament de Sergi Martí i Arau com a gerent del Consell Comarcal de La Garrotxa