Select Page

Opinió Oposició

En aquest espai podreu trobar les opinions dels grups polítics comarcals a l’oposició a través de diferents escrits.

Després de la celebració d’un ple, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya del Consell Comarcal disposa d’aquest espai per publicar notícies sobre les actuacions dels i les membres del seu grup relacionades amb el control de la gestió del govern

Any 2021

 • Ple ordinari  28-01-2021 – No s’ha fet ús de l’espai

Any 2020

 • Ple ordinari   10-12-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   15-10-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari  16-07-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   14-05-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   14-05-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari  12-03-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari 30-01-2020 – No s’ha fet ús de l’espai

Després de la celebració d’un ple, el grup de Candidatura de Progrés del Consell Comarcal disposa d’aquest espai per publicar notícies sobre les actuacions dels i les membres del seu grup relacionades amb el control de la gestió del govern

Any 2021

 • Ple ordinari  28-01-2021 – No s’ha fet ús de l’espai

Any 2020

 • Ple ordinari   10-12-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   15-10-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari  16-07-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   14-05-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   14-05-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari  12-03-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari 30-01-2020 – No s’ha fet ús de l’espai

Després de la celebració d’un ple, el grup d’Alternativa Municipalista del Consell Comarcal disposa d’aquest espai per publicar notícies sobre les actuacions dels i les membres del seu grup relacionades amb el control de la gestió del govern

Any 2021

 • Ple ordinari  28-01-2021 – No s’ha fet ús de l’espai

Any 2020

 • Ple ordinari   10-12-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   15-10-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari  16-07-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   14-05-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari   14-05-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari  12-03-2020 – No s’ha fet ús de l’espai
 • Ple ordinari 30-01-2020 – No s’ha fet ús de l’espai