En la reunió d’aquest dimarts 17 de desembre, la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona (CUG) ha informat favorablement sobre el

” Pla especial del Centre Gestor de Residus de la Garrotxa, Sant Jaume de Llierca. L’informe favorable de la Comissió permetrà l’aprovació definitiva pel conseller de Territori i Sostenibilitat. El Centre s’ubicarà en uns terrenys adjacents al polígon industrial de Can Coma i Astral, al sud del Pla de Politger, de 8,39 ha de superfície.

D’aquesta extensió, 3,68 ha es qualifiquen d’equipament ambiental, mentre que 4,18 ha es destinaran a espais lliures protegits i la resta a sistema viari. L’accés al centre, un vial de 7 metres d’amplada, discorrerà en part pel polígon industrial i en part pel camí de Coguleres. L’edificació que es construirà no superarà els 12 metres d’alçada”.

Podeu consultar la nota de premsa íntegra al portal de premsa de la Generalitat de Catalunya.