Select Page

Notícies

Olot i la Garrotxa, territori seleccionat com a referent en integració social i sanitària de Catalunya

La comarca és un dels 7 territoris seleccionats per consolidar projectes integrats en aquest àmbit i poder-los acabar desplegant a altres territoris

Es treballen iniciatives relacionades amb l’atenció a la complexitat a l’atenció primària social i sanitària, l’entorn domiciliari, la salut mental, el benestar emocional, sistemes d’informació

La Generalitat ha seleccionat 7 territoris – entre ells la Garrotxa i Olot – on s’implementaran i finançaran projectes d’integració social i sanitària pioners que permetran identificar pràctiques de valor i que serveixin d’aprenentatge per a altres territoris. Aquest matí ha tingut lloc, una reunió de treball per avançar en aquest procés, que ha comptat amb l’assistència de la directora general de Planificació de Recerca en Salut de la Generalitat, Aina Plaza, i la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Marta Segura. L’objectiu de reforçar i consolidar els projectes en col·laboració amb el món local i poder-los acabar desplegant a altres territoris. 

A principis d’any, el Departament de Salut, el Departament de Drets Socials, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats municipalistes van signar l’acord per al desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària.

L’objectiu és aconseguir una atenció integrada a les necessitats de les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general a totes les persones amb necessitats complexes  socials i sanitàries i s’aposta així per un sistema que faciliti l’atenció centrada en la persona. S’està treballant en el desplegament de les eines i accions per aportar una millor resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables, promovent la qualitat de vida de les persones; enfortint els suports d’atenció i impuls a l’autonomia personal i garantint el dret a viure amb la millor qualitat de vida possible.

Una de les primeres línies estratègiques i accions fruit d’aquest acord és la selecció de 7 territoris catalans que funcionaran com a zones impulsores de projectes d’atenció i integració. Tot amb l’objectiu d’apostar per un desenvolupament de l’atenció social i sanitària integrada que compti de forma decidida amb el món local.

La Garrotxa, i Olot com a capital, ha estat un dels territoris seleccionats per la seva singularitat i pel treball realitzat fins a l’actualitat. Així es va acordar en un acte que va tenir lloc 2 de febrer a la seu del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Aquest divendres 10 de març s’ha portat a terme una sessió de treball que ha comptat amb l’assistència de la directora general de Planificació i Recerca en Salut de la Generalitat, Aina Plaza, i la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Marta Segura. La trobada -que ha acollit la seu del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)- ha comptat amb la presència del president del CASG i del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, del vicepresident del CASG i alcalde d’Olot, Josep Berga; Helga Nuell, directora territorial de Girona del Departament de Drets Socials a Girona i Miquel Carreras, gerent de la Regió Sanitària de Girona del Departament de Salut.

A continuació, professionals dels àmbits de serveis socials i de salut de la Garrotxa han pres part de la trobada en la que s’han analitzat les línies d’actuació plantejades en el full de ruta “Atenció integrada social i sanitària 2022-2026 · d’Olot i la Garrotxa,” aprovades en l’òrgan de governança reunit el dia 3 de març.

 

Olot i la Garrotxa,  territori de referència

El fet de seleccionar a Olot – la Garrotxa com a territori per dur a terme aquest impuls és el resultat de la feina feta pels agents socials i sanitaris de la comarca en el treball d’integració. El model implantat en aquest municipi té com a base un potent equip impulsor del projecte que es va constituir com a òrgan de governança de la Garrotxa el 3 de juliol de 2014. Està format per les institucions i professionals més implicats en l’àmbit social i sanitari de la comarca, amb capacitat per tirar endavant els projectes que s’hi proposen: l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, la Presidència del Consell Comarcal, la Gerència de la Regió Sanitària de Girona, la Direcció Territorial del Departament d’Afers Socials i Drets Socials, la Gerència de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa així com la Gerència Territorial a Girona de l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS); la Direcció del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa així com representants d’Atenció Integrada Social i Sanitària (AISS).

Aquest òrgan va permetre aprovar el primer Full de Ruta per a l’Impuls de la Integració Social i Sanitària de la Garrotxa pels anys 2015-2018, focalitzat en les situacions de més complexitat, com malalties mentals greus o complexes a nivell de salut i social, i va permetre avançar en el model d’atenció a l’entorn domiciliari, com un dels serveis claus a la ciutadania.

L’any 2019 es va tornar a avaluar aquesta memòria, fet que va permetre incorporar un seguit de noves línies i accions que – arran la pandèmia de la COVID-19 – no s’han pogut implementar fins el passat 2022, quan també es va aprofitar l’avinentesa per incorporar noves línies plantejades arran els canvis i afectacions de la pandèmia. Aquest nou full de ruta – que ja s’ha començat a aplicar – posa èmfasi en l’atenció prioritària de les situacions de complexitat en l’entorn domiciliari i inclou l’elaboració d’un model territorial d’atenció a les emergències socials i sanitàries, així com l’increment d’eines i vies d’atenció i suport a les persones cuidadores i la millora de l’atenció social i sanitària de les persones que viuen a les residències. I per dur a terme tot aquest treball integrat social i sanitari, a la Garrotxa s’ha desenvolupat una integració dels sistemes informàtics que permeten recollir la informació social i sanitària.

 

Com a accions que s’estan treballant per potenciar l’atenció integrada de les persones, en l’entorn domiciliari i comunitari, s’han posat en funcionament equips que treballen de manera integrada la vessant social i la sanitària d’atenció primària, de manera que només hi ha una porta d’accés per a la ciutadania, una “finestreta única”. Per altra banda, s’han potenciat el servei d’ajuda a domicili, el servei de teleassistència i el servei de teràpia ocupacional, a més d’altres productes de suport. També es plantegen accions per donar ajuda als cuidadors d’aquestes persones dependents i amb problemes de salut. Altres pràctiques de valor que s’han potenciat són la resposta a les situacions de crisi, durant totes les hores i tots els dies de l’any (és a dir, una atenció 7×24, o la compartició de dades dels sistemes d’informació de l’àmbit social i sanitari, amb l’objectiu de millorar la coordinació.   

Finalment, també s’està desenvolupant l’establiment de procediments de coordinació per la millora en l’atenció del col·lectiu de persones que viuen a les residències, que presenten ten una situació clínica cada vegada més complexa i amb un perfil més elevat de dependència.

Tot plegat, sense deixar de banda els infants, joves i adults amb condició de complexitat de salut mental. En aquest sentit, s’estan creant unitats funcionals formades per professionals de diferents àmbits per poder treballar de manera integrada les situacions de malaltia mental complexes.

 


 

8 de març a la Garrotxa

 

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Garrotxa fa balanç de les actuacions realitzades durant el 2022. Des del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa s’han atès durant l’any passat 395 persones.

Coincidint amb el 8M, els Ajuntaments de la Garrotxa han organitzat diferents activitats i fan lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Garrotxa és un servei públic i gratuït, depenent del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que ofereix atenció integral i especialitzada en les necessitats de les dones. Des d’aquest servei es dona informació, assessorament jurídic i atenció psicològica a totes les dones de la comarca i té per objectiu afavorir la igualtat entre homes i dones, combatre les discriminacions de qualsevol mena així com acompanyar en el procés de recuperació a aquelles dones que es troben o han viscut situacions de violència masclista de qualsevol mena o en qualsevol àmbit.

Des del SIAD, aquest 2022 s’han atès 395 persones (388 dones i 7 homes). La major part de les quals, un total de 159, tenen edats compreses entre els 30 i 45 anys i 143, de 46 a 65 anys.  

La majoria de les dones ateses (225) han rebut atenció psicològica i tractament terapèutic. Una atenció i suport psicològic que es treballa tant de forma individual com en grup. A banda d’aquesta atenció psicològica individualitzada, cal destacar també la bona acollida dels Espais de Bon Tracte. Un total de 169 dones han participat en 19 tallers organitzats. L’objectiu d’aquests espais de trobada és que les dones s’atreveixin a provar i a investigar amb elles mateixes i amb d’altres, promovent actituds de cura cap a una mateixa i cap a les altres. Són espais amplis, oberts, dinàmics, no vinculats a una problemàtica o situació personal determinada, més enllà del fet de ser DONES i diverses.

Cada una de les dones pot proposar dinamitzar un taller puntual de dues hores o fer una proposta de vàries sessions segons la seva necessitat, interès o motivació. D’altra banda, cada una també pot assistir i participar a tots els tallers o grups que es proposin. En ambdós casos és des de la gratuïtat de l’espai, ja que com hem explicat abans l’objectiu és trobar-nos, compartir i intercanviar, fomentar la sororitat entre nosaltres.

De les xifres d’aquest servei també destaca l’increment dels assessoraments jurídics i legals oferts – a 100 dones i 2 homes d’entre 35 i 55 anys – així com s’han activat 21 dispositius ATENPRO-VG, el telèfon d’assistència mòbil per violència de gènere gestionat per Creu Roja i que permet la localització directa de les víctimes per part dels Mossos d’Esquadra en casos de violència.

En l’àmbit de la perspectiva de gènere i el treball de prevenció contra les violències destaquen diversos projectes que es duen a terme de manera col·laborativa amb d’altres entitats de la comarca, com són el projecte d’emprenedoria i autoocupació amb l’Associació Athena, el Projecte Aida, el de Mentoria Horitzontal amb Identitats, entre altres.

D’altra banda, durant el 2022 també s’ha portat a terme la tercera edició de la campanya ‘Retalla les violències, enganxa les cures’ que ha englobat 20 municipis per prevenir les violències a tota la Garrotxa. I aquest mateix any s’han dut a terme dos Laboratoris de pràctiques feministes (trobades mensuals per treballar i sensibilitzar sobre el tema amb grup de joves i entitats), formacions per abordar les violències sexuals i LGTBIFòbiques en espais d’oci nocturn, a equips tècnics i polítics de la comarca i 3 dispositius del Punt Lila, a més d’activitats culturals als diferents municipis.

El dissabte 18 de març de les 11 a les 14h, al Claustre del Carme d’Olot,  es farà la cloenda del Laboratori de pràctiques feministes i la inauguració de l’exposició resultat d’aquests espais mensuals de trobada i creació en relació al cos, el gènere i la sexualitat on han participat joves, entitats i persones interessades a títol individual de la comarca.

 

8M, Dia Internacional de les Dones

Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones s’han organitzat diferents actes impulsats per les entitats i les institucions. Ajuntaments de la comarca impulsen diferents iniciatives que trobareu publicades a les pàgines web i xarxes socials de cada municipi. Bona part dels Consistoris tenen previst fer lectura del manifest del 8M. En el cas de l’Ajuntament d’Olot tindrà lloc aquest dimecres 8 de Març a les 12h del migdia davant del Consistori.

El manifest institucional d’aquest 8 de març diu, parafrasejant a Angela Davis que, “hem de deixar d’acceptar les coses que no podem canviar, i canviar tot allò que no podem acceptar”. Mica en mica, la Garrotxa treballa conjuntament per anar transformant tot allò que ens allunya d’una igualtat real entre homes i dones per avançar cap a una societat més igualitària i amb menys violències.

25 anys del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

Una jornada per a professionals, caminades populars i un acte institucional són els primers actes de la commemoració dels 25 anys del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Aquest 2023 el CASG commemora un quart de segle al servei de la ciutadania de la comarca.

 El desembre de 1997 es va crear el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa que entra en funcionament a partir de 1998. El Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot van posar en marxa aquest organisme amb la voluntat de treballar de manera coordinada en la prestació dels serveis socials als municipis de la comarca: des de l’atenció a la infància i joves passant per l’acompanyament i atenció a la gent gran i la comunitat així com la promoció social, servei d’acollida, servei de teleassistència o gestió del menjador social, entre altres.

Amb la voluntat de commemorar aquesta efemèride i apropar el coneixement dels seus serveis a la ciutadania; des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa s’organitza un conjunt d’activitats pel seu 25è aniversari. D’una banda, s’han previst sis caminades populars, gratuïtes i obertes a tota la ciutadania que permetran redescobrir els principals paratges naturals i elements patrimonials de la Garrotxa. Les caminades es faran al llarg de sis diumenges, de març a novembre, a diferents municipis de la comarca. La primera serà el pròxim diumenge 19 de març amb la visita a Santa Pau, un recorregut que anirà acompanyat d’un tastet de fesols. Sant Joan les Fonts, Argelaguer, Beuda i Maià de Montcal, Sant Feliu de Pallerols i la Vall d’en Bas són la resta de poblacions que acolliran les caminades.

D’altra banda, per al dimarts 21 de març (de 9.30 a 15 h els Cines Olot) s’ha programat  ‘L’ètica en les relacions d’ajuda’; una jornada tècnica dirigida a professionals i focalitzada en l’ètica aplicada a la intervenció que comptarà amb les ponències del director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, el professor emèrit de Filosofia, Joan Manuel del Pozo, la presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i professora de Filosofia d’UB, Begoña Roman, la coordinadora de Formació i Recerca de la Càtedra Fundació Grifols UVic – UCC i professora d’ètica, Ester Busquets i la referent i coordinadora de l’ Espai d’ ètica del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Margarida Coma.

El 29 de març a les 19 h a la Sala Torín es portarà a terme l’acte institucional de commemoració del 25è aniversari del CASG que comptarà amb la participació de Manel Muntada i Fernando Fantova que debatran sobre els serveis socials i la seva organització. Aquesta serà l’activitat més oficial de l’aniversari que també comptarà amb altres iniciatives que s’aniran donant a conèixer al llarg d’aquest 2023.

25 anys al servei de les persones

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) compleix enguany els 25 anys de la seva creació. Va ser al 1998 quan es va constituir el Consorci que va néixer amb la voluntat de millorar la gestió, l’equitat de serveis i enfortir els serveis socials a la comarca. Una eina col·laborativa entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal amb consens institucional i polític per poder donar més serveis i millors a la ciutadania de la Garrotxa. Anteriorment, a l’any 1995, s’havia inaugurat la residència Montsacopa que, gestionada per GAAVOC, també va entrar a formar part dels serveis del Consorci.

Tot i que en el moment de creació, el CASG no disposava d’una seu pròpia, des dels inicis es va establir la seva seu al carrer Estires. Amb el pas dels anys i l’ampliació dels serveis, el local es va haver d’ampliar. Com que les instal·lacions es van fer petites per les atencions realitzades, es van anar ampliant els espais a altres llocs fins a la construcció, l’any 2008, de la seu actual de “Can Castellanes”.

Des de l’any de l’inici de l’organització es comencen a crear nous serveis i millorar/ampliar els existents, com la teleassistència amb conveni amb Creu Roja, ampliacions de places de residència i centre de dia per a gent gran del Montsacopa i places d’estades temporals. Amb el pas del temps es posa en marxa una nova residència per a discapacitats psíquics Vorariu ( 2003), els habitatges per a gent gran del Parc Nou ( 2000 ) i els edificis de la Plaça Balmes (2011) en tots dos casos gestionats des de la Fundació Antic Hospital, el servei d’àpats a domicili, el nou servei de valoració de la dependència (2007) i posteriorment el servei de valoració de la discapacitat (2013). I de cara al 2017 també s’incorpora el nou servei de teràpia ocupacional i productes de suport per les persones amb dependència.

El CASG també treballa amb entitats socials, com la Cooperativa La Fageda i INTEGRA, per planificar els recursos necessaris per atendre les persones en situació de discapacitats psíquiques i malalties mentals i en aquests moments a persones en dificultats formatives i d’inserció laboral. També amb les residències de gent gran i altres entitats que disposen de recursos per a persones dependents com la Creu Roja, per poder planificar i millorar els serveis existents.

També són resultat de la feina feta durant aquests 25 anys pel CASG, “La diagnosi de desenvolupament comunitari d’Olot“realitzada el 2000 per la Universitat de Girona i “Informe-diagnòstic d’immigració no comunitària a la Garrotxa“realitzada per Escaler SSCL. Que seran l’embrió de l’actual àmbit d’Atenció a la comunitat, amb tots els seus serveis d’atenció comunitària, d’acollida, d’atenció a les diversitats, de suport a les entitats, de participació, que donen compliment als objectius del Pla per a la Inclusió i Cohesió Social, aprovat l’any 2013 i la seva posterior avaluació l’any 2021.

A partir del 2001, el Consorci comença a treballar per donar resposta a les noves necessitats sorgides. Des dels serveis per atendre a les víctimes de violència masclista, o els serveis d’acollida a les persones immigrades (2014).

La crisi econòmica, comporta l’obertura de nous serveis per assegurar la cobertura de  les necessitats bàsiques, com el servei del menjador social (2009) o el Centre de Distribució d’Aliments amb Càritas Garrotxa (2010) i la Taula de Cohesió Social de la Garrotxa (2014). El Consorci també ha hagut de fer front a l’acollida de persones refugiades (2015) a menors no acompanyats (2018) i a l’impacte de la pandèmia del COVD-19.

Durant aquests 25 anys s’han fet avanços socials importants amb l’aprovació de lleis que comporten la garantia i defensa de drets civils, com la llei pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (2014) amb la creació del Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de gènere (2017) i la Diagnosi LGTB (2019) amb la Universitat de Girona. Les diversitats religioses, amb els espais de culte i amb la creació del Grup de diàleg interreligiós (2009) o l’itinerari de “Creences i religions: llibertat, diversitat i conflicte“(2017). Diversitats funcionals “Cossos i ments, la dignitat de la diferència “i al dret a la No Discriminació (2020).