Select Page

Menjador escolar

D’acord amb el decret 160/1996, el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona el servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi algunes de les condicions següents:

  • Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.
  • Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial

També es gestionen els diferents ajuts de menjador escolar:

  • Gratuïtat del servei de menjador per als alumnes que han de desplaçar-se del seu municipi per inexistència de centres educatius públics.
  • Ajuts de menjador d’acord amb les bases aprovades pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola la Bòbila

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Castanyer

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Castellroc

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Bressol El Niu

Menú del menjador del mes de JUNY escoles Bressol Olot

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola bressol Santa Pau

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Les Escomes

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Finestres

Menú del menjador del mes de JUNY de l’IE Greda

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Joan Maragall

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Joan Roura i Parella

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Lluís Castells

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Malagrida

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Mont Cos

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Montpalau

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Morrot

Menú del menjador del mes de JUNY del Parvulari de Sant Esteve d’en Bas

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Pla de Dalt

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Rocalba

Menú del menjador del mes de JUNY de l’escola Sant Roc

Menú del menjador del mes de JUNY de l’Institut la Garrotxa

Menú del menjador del mes de JUNY de l’IE Greda

Equip de menjador de l’escola la Bòbila

Equip de menjador de l’escola Castanyer

Equip de menjador de l’escola Castellroc

Equip de menjador de l’escola Les Escomes

Equip de menjador de l’escola Finestres

Equip de menjador de l’IE Greda

Equip de menjador de l’escola Joan Maragall

Equip de menjador de l’escola Joan Roura i Parella

Equip de menjador de l’escola Lluís Castells

Equip de menjador de l’escola Malagrida

Equip de menjador de l’escola Mont cós

Equip de menjador de l’escola Montpalau

Equip de menjador de l’escola Morrot

Equip de menjador de l’escola  Parvulari d’en Bas

Equip de menjador de l’escola Pla de dalt

Equip de menjador de l’escola Rocalba

Equip de menjador de l’escola Sant Roc

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions:
— Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.
— Es valorarà la situació econòmica i socials de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.
— Documentació obligatòria: Còpia del DNI/NIE de tots els membre de la unitat familiar i volant de convivència. Les dades econòmiques es consultaran amb l’Agència Tributària.

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions:
— Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

  • GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions:
— Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària i en el cas del centre IE Greda fins a 3R ESO, que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent