Select Page

Menjador escolar primària

D’acord amb el decret 160/1996, el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona el servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi algunes de les condicions següents:

  • Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.
  • Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial

També es gestionen els diferents ajuts de menjador escolar:

  • Gratuïtat del servei de menjador per als alumnes que han de desplaçar-se del seu municipi per inexistència de centres educatius públics.
  • Ajuts de menjador d’acord amb les bases aprovades pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

Accedeix als tràmits (aquí)

Equip de menjador de l’escola la Bòbila

Equip de menjador de l’escola Castanyer

Equip de menjador de l’escola Castellroc

Equip de menjador de l’escola Les Escomes

Equip de menjador de l’IE Greda

Equip de menjador de l’escola Joan Maragall

Equip de menjador de l’escola Joan Roura i Parella

Equip de menjador de l’escola Lluís Castells

Equip de menjador de l’escola Malagrida

Equip de menjador de l’escola Mont cós

Equip de menjador de l’escola Montpalau

Equip de menjador de l’escola Morrot

Equip de menjador de l’escola  Parvulari d’en Bas

Equip de menjador de l’escola Pla de dalt

Equip de menjador de l’escola Rocalba

Equip de menjador de l’escola Sant Roc

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions: – Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador. – Es valorarà la situació econòmica i socials de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal. – Documentació obligatòria: Còpia del DNI/NIE de tots els membre de la unitat familiar i volant de convivència. Les dades econòmiques es consultaran amb l’Agència Tributària.

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions: – Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

  • GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions: – Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

 

SOLI_MENJ_AJUT

SOLI_EDUC_CONC_22-23