Select Page

Menjador escolar

D’acord amb el decret 160/1996, el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona el servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en els centres públics de la Garrotxa.

NOVETAT INSCRIPCIONS DEL SERVEI DE MENJADOR EN LÍNIA

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola la Bòbila

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Castanyer

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Castellroc

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Bressol El Niu

Menú del menjador del mes de SETEMBRE escoles Bressol Olot

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola bressol Santa Pau

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Les Escomes

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Finestres

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’IE Greda

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Joan Maragall

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Joan Roura i Parella

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Lluís Castells

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Malagrida

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Mont Cos

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Montpalau

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Morrot

Menú del menjador del mes de SETEMBRE del Parvulari de Sant Esteve d’en Bas

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Pla de Dalt

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Rocalba

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Integra

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Sant Roc

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Bressol Pescallunes

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’escola Bressol Petit Lledoner

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’Institut la Garrotxa

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’IE Greda

Equip de menjador de l’escola la Bòbila

Equip de menjador de l’escola Castanyer

Equip de menjador de l’escola Castellroc

Equip de menjador de l’escola Les Escomes

Equip de menjador de l’escola Finestres

Equip de menjador de l’IE Greda

Equip de menjador de l’escola Joan Maragall

Equip de menjador de l’escola Joan Roura i Parella

Equip de menjador de l’escola Lluís Castells

Equip de menjador de l’escola Malagrida

Equip de menjador de l’escola Mont cós

Equip de menjador de l’escola Montpalau

Equip de menjador de l’escola Morrot

Equip de menjador de l’escola  Parvulari d’en Bas

Equip de menjador de l’escola Pla de dalt

Equip de menjador de l’escola Rocalba

Equip de menjador de l’escola Sant Roc

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions:
— Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.
— Es valorarà la situació econòmica i socials de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.
— Documentació obligatòria: Còpia del DNI/NIE de tots els membre de la unitat familiar i volant de convivència. Les dades econòmiques es consultaran amb l’Agència Tributària.

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions:
— Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

  • GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions:
— Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària i en el cas del centre IE Greda fins a 3R ESO, que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent