prorrogahabitatge2014El director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, ha presidit aquest matí la signatura dels convenis relatius al programa de mediació per al lloguer social i a les oficines d’habitatge d’Olot i de la Garrotxa, que s’han signat amb l’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas, i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya delega, per conveni, la gestió dels seus serveis al territori en les oficines locals d’habitatge i en les borses de mediació per al lloguer social. Aquests ens municipals o supramunicipals ofereixen informació i atenció ciutadana. Les borses s’encarreguen de la captació i la gestió dels habitatges del programa de mediació i les oficines d’altres tramitacions.

L’Oficina Local d’Habitatge d’Olot ha atès durant l’any 2013 14.683 persones, que s’han adreçat a l’Ajuntament d’Olot per fer diverses gestions relacionades amb el seu habitatge.  Pel que fa a l’Oficina Comarcal de la Garrotxa ha atès, durant l’any 2013, 853 persones. Les consultes que ha rebut l’Oficina  -ubicada al Consell Comarcal de la Garrotxa- vénen derivades de la tramitació de cèdules d’habitabilitat, inscripcions al registre de sol•licitants d’habitatges amb protecció oficial, llogaters d’habitatges gestionats per l’Agència, informació sobre inspeccions tècniques d’edificis (ITE) i d’altres tramitacions derivades de l’habitatge. La singularitat de l’Oficina Comarcal és que presta els seus serveis als veïns dels 20 municipis de la comarca (excepte Olot). Per tal d’aconseguir que aquests serveis es donin d’una manera descentralitzada i personalitzada, el responsable de l’oficina es desplaça periòdicament als diferents consistoris per poder atendre els usuaris en el seu propi municipi.

Des del febrer de 2012, l’Oficina Comarcal d’Habitatge tramita les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació a la Garrotxa. Durant el 2013, es van tramitar 125 expedients que sumats als 116 de 2012 fan que en l’actualitat des de l’Oficina Comarcal s’hagi tramitat 241 causes. La novetat d’aquest 2014 és que aquesta tramitació s’ha començat a fer telemàticament gràcies a la voluntat de col•laboració entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

La novetat d’aquest 2014 és que aquesta tramitació s’ha començat a fer telemàticament gràcies a la voluntat de col•laboració entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal.

Jaume Fornt ha assenyalat la importància del nombre de persones que s’han pogut atendre gràcies a aquest desplegament d’oficines locals d’habitatge distribuïdes en el territori. Actualment, hi ha 117 oficines i borses que presten aquests serveis a Catalunya. Durant l’any 2013, s’ha atès més d’un milió de consultes relatives a temes d’habitatge, 590.000 de les quals han estat ateses presencialment, mitjançant les oficines locals, les borses i les diverses seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i les Terres de l’Ebre.