Ple Consell Comarcal 22.07.2015El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat en el ple d’aquest dimecres 22 de juliol el cartipàs per al mandat 2015-2019. Després de la constitució del plenari sorgit de les eleccions del 24 de maig i l’elecció el president Joan Espona el passat 15 de juliol, amb els vots dels grups de Convergència i Unió, l’abstenció dels representants d’ERC, la CUP i el PSC s’ha donat llum verda a la nova organització de les àrees de govern que s’han estructurat “tenint en compte l’organització dels serveis i les àrees tècniques del Consell, atenent els consorcis i àmbits de gestió dels serveis dels qual el Consell Comarcal forma part amb l’Ajuntament d’Olot i d’acord als nomenaments de representants del Consell a altres organismes”.

La proposta d’organització del Consell Comarcal 2015-2019 contempla una única vicepresidència (en lloc de les dues que hi ha hagut aquest últim mandat), que juntament amb les competències de Benestar Social, assumeix el conseller Joan Casas. També es crea la figura del conseller adjunt a la Presidència, càrrec que exercirà Josep Berga i s’han designat tres consellers-coordinadors de diferents àmbits: Mar Roca, al capdavant de l’Àrea d’Educació i Joventut; Santi Reixach, a Medi Ambient i Salut Pública i Eduard Llorà, a Promoció Econòmica i Turisme.

Pel que fa a la resta de consellers/es delegats de govern, se’ls atorga la responsabilitat següent:

  • Núria Zambrano, Conselleria comarcal de Consum
  • Albert Fàbrega, Conselleria comarcal de Esports i Lleure
  • Mònica Boix, Conselleria comarcal de Gestió Documental, Arxiu i Cultura
  • Fina Surina, Conselleria comarcal de Gestió Econòmica
  • Jordi Alcalde, Conselleria comarcal d’Ordenació del Territori i Urbanisme
  • Josep M. Cros, Conselleria comarcal d’Organització Interna i Assistència als Municipis
  • Joan Gainza, Conselleria comarcal de Mobilitat, Infraestructures i Camins
  • Jordi Cargol, Conselleria comarcal de Sistemes d’Informació

En relació al sistema de retribucions dels consellers -que s’ha aprovat amb els vots dels representants dels grups de Convergència, Unió i el PSC, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la CUP- s’estableix per assistència als òrgans de govern del Consell i fins a un màxim de 33.000 euros anuals per a la Presidència, 16.000 euros com a màxim per a la Vicepresidència, 13.000 euros l’any per als Consellers/coordinadors i el Conseller adjunt a la Presidència i 5.000 per als Consellers/delegats. L’aprovació de la creació i composició de la Comissió Informativa de Ple, la Comissió Especial de Comptes, així com el règim de sessions del Ple, del Consell de Presidència i altres òrgans de govern són altres dels punts que han format part de l’ordre del dia del ple extraordinari del Consell Comarcal de la Garrotxa.