Ocupa la millor posició des de l’any 2014, quan es va començar a calcular l’índex FEGP, i és la segona posició de les comarques gironines, després del Gironès.

L’índex de competitivitat territorial FEGP proporciona la posició de cada una de les 42 comarques catalanes en relació a un rànquing global de competitivitat. Aquest índex no analitza el grau de desenvolupament de les comarques sinó que determina la seva posició en base a les condicions que ofereix el territori per afavorir la competitivitat de l’activitat econòmica del territori. La Garrotxa ocupa el 14è lloc, la millor posició des de que es calcula aquest índex (el lloc més baix es va registrar l’any 2014 quan la Garrotxa estava situada a la 22a posició). Amb les dades d’aquest 2018, la Garrotxa és la segona comarca gironina per darrera del Gironès per davant d’altres comarques com el Pla de l’Estany o l’Alt Empordà.

Aquest índex és el resultat agregat de l’anàlisi de 10 factors. Cal dir que aquests factors són relatius i sempre es posen en relació a la dimensió de la comarca. Per altra banda tots ells experimenten variacions d’un any a l’altre, per tant el que és aconsellable analitzar és la tendència a mig termini.

Enguany la Garrotxa ocupa posicions destacades en sostenibilitat social, innovació i desenvolupament tecnològic, i en serveis avançats. En un terme mig trobem la sostenibilitat mediambiental i el volum de mercat. Finalment en les posicions més baixes trobem la qualificació dels recursos humans, les infraestructures i les comunicacions, la disponibilitat de sòl per a activitat econòmica, la facilitat d’accés als mercats i a la informació i el dinamisme empresarial. Aspectes que ja van posar de relleu l’Estudi del Mercat de Treball de la Garrotxa com, per exemple, les projeccions demogràfiques a la comarca preveuen en tots els escenaris una pèrdua de població important en els propers anys i per tant una reducció i envelliment de la força del treball. Pel que fa al nivell de qualificació dues terceres parts de la població no tenen formació orientada al treball (cicles formatius o graus universitaris) malgrat que aquesta proporció s’inverteix en el cas dels joves. També s’observa una manca de vocació industrial, científica i tecnològica entre la població i per això algunes empreses han de buscar aquests perfils fora de la comarca.

La presentació de l’Observatori de la Garrotxa aquest proper mes de juny acabarà d’oferir informació més detallada en relació a aquest índex. L’informe complert el podeu consultar a http://www.fegp.cat/cat/indicadors_pdf/index18.pdf .