Reunió amb la Diputació de Barcelona amb els grups d’acció local (GAL) que actuen a la demarcació barcelonina per tal de promoure l’activitat econòmica de 225 municipis rurals en els àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal i turístic, per tal de donar-los suport econòmic per tal de dur a terme accions que s’encaminin a fer progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base la qualitat i la gestió responsable, com també a generar oportunitats de futur per a les persones del territori per aconseguir així un nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i de benestar que sigui sostenible.

Els grups d’acció local (GAL) són organismes reconeguts pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural com a col·laboradors amb l’administració per facilitar la implantació dels ajuts Leader al territori, entre d’altres. Concretament, els quatre GAL amb part del territori gironí que rebran els ajuts de la Diputació són ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya), l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

L’Objectiu és reforçar el finançament d’aquestes entitats per a promoure un desenvolupament sostenible i integrador dels territoris rurals en aquest període europeu 2014-2020, i preparar ja el proper període 2021-2027 on es preveu una retallada pressupostària del pressupost europeu de la PAC degut, en part, al Brexit.