Jornada1El Consells Comarcals de l’Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, la Selva i el Ripollès, han organitzat aquest dijous 6 de novembre una jornada informativa sobre factura electrònica. L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona ha acollit la sessió, que s’ha dirigit a alcaldes, presidents, secretaris, interventors i personal de les àrees de comptabilitat del món local de la demarcació de Girona i que ha tingut per objectiu “comunicar els canvis normatius en referència a la factura electrònica, donar pautes d’actuació de cares al mes de gener de 2015 i informar sobre les diverses solucions de mercat per a la gestió de les factures electròniques”.

La normativa vigent sobre facturació electrònica i registre comptable de factures en el sector públic, així com també la llei d’impuls de la societat de la informació, demana, a tots els ens públics, que estiguin preparats per garantir l’acceptació de factures electròniques. I és que a partir de gener del 2015 serà obligatori, per un ampli nombre de proveïdors, presentar les factures de forma únicament telemàtica, per tant, també serà obligatori per l’administració local ser capaços de rebre-les. Això també però permetrà agilitzar els processos de pagament, i de verificació de factures pendents.

Jornada2El president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, ha obert la sessió destacant “el bon treball i esforç conjunt que s’ha fet, entre tots els consells comarcals, per organitzar aquesta jornada d’avui i ha agraït la col·laboració i participació de tots: personal de les àrees de comptabilitat del món local, alcaldes, presidents, secretaris, interventors, Administració Oberta de Catalunya, Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, empreses, Cambra de Comerç de Girona i Fundació Televall”. Busquets ha insistit que “des dels diferents consells comarcals es treballa per ajudar a resoldre qualsevol dubte de qüestions tècniques, assessorament i acompanyament als ajuntaments i als seus ciutadans en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica”. La jornada ha continuat amb la intervenció del cap del servei de facturació electrònica i responsable de Contractació del Consorci AOC, Carles de Mena, que, dins de la col·laboració habitual que realitza l’AOC amb els ens públics per a l’adaptació i desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, ha explicat la solució eFACT de recepció i distribució de les factures electròniques als ens públics. També han intervingut diferents empreses que, actualment i de forma majoritària, donen solucions de comptabilitat als ajuntaments i consells comarcals del territori (Grup Absis, Apeiron, Audifilm i Aytos). Finalment, en el torn obert de paraula els assistents han pogut plantejar diferents qüestions i suggeriments.