El Consell Comarcal i l’empresa de transports TEISA, en el marc del Pla de Transports de Viatgers de la Garrotxa de la Generalitat de Catalunya, continuen oferint el servei de transport a demanda a tots els municipis de la comarca.

El transport a demanda no és un servei de taxi, sinó que està pensat com un servei complementari a les línies regulars que cobreix una necessitat puntual d’un col·lectiu de ciutadans de forma periòdica, i molt particularment en aquells municipis on existeix oferta limitada de transport públic. En aquest sentit, actualment aquest servei funciona els dilluns feiners al matí, en motiu del mercat d’Olot, amb tres rutes de transport: Olot – Batet, Olot – Riudaura i Olot – Oix, amb sortida al matí i retorn al migdia. Aquest servei es troba prefixat, i no cal reserva prèvia, pel que es segueixen els horaris publicats:

Transport demanda 1

Transport demanda 2

Transport demanda 3

A banda d’aquests serveis prefixats, el servei a la demanda de la Garrotxa permet el desplaçament de persones entre poblacions on cal reforçar el transport regular de viatgers quan existeix una necessitat de forma reiterada. Aquest servei es pot sol·licitar al telèfon 972 26 01 96 (Estació d’Autobusos d’Olot) o bé, directament, al Consell Comarcal, qui valorarà les propostes d’establiment del servei.

Un dels objectius del Consell Comarcal de la Garrotxa aquest mandat és treballar per incrementar l’oferta de transport públic i la mobilitat entre els municipis de la comarca. A més, també en relació al transport, el passat mes d’octubre el Consell Comarcal va presentar les al·legacions al Pla de Viatgers de Catalunya 2016 -2020 de la Generalitat de Catalunya. Les propostes de millora presentades es centren en oferir un millor servei el transport entre la Garrotxa i la resta de Catalunya. En aquest escrit, elaborat amb la participació de tots els alcaldes de la comarca, es plantegen les necessitats dels ciutadans al voltant d’aspectes com els abonaments T-10/120, els serveis entre Olot i Barcelona, la connexió entre la Garrotxa i la Vall de Camprodon i les freqüències dels serveis els caps de setmana i festius. El document també inclou diverses peticions a nivell d’estructures i senyalitzacions, així com propostes de millora de la velocitat comercial.

Més informació sobre el transport a demanda a la web de Transport a demanda TEISA